Társadalombiztosítás Németországban

 • Home
 • Társadalombiztosítás Németországban

Társadalombiztosítás Németországban

Adóazonosítójel és Adószám – Steueridentifikationsnummer & Steuernummer, valamint Adókártya (Lohnsteuerkarte)

A lakcímbejelentést követően (legkorábban 10 nap múlva, de elhúzódhat) levél érkezik a német központi állami adóhivataltól (Bundeszentralamt für Steuern) amely tartalmazza a

bejelentett személy adóazonosító jelét (Steuer-Identifikationsnummer vagy röviden SteuerID). Ezt meg kell őrizni, munkavállalásnál és adózásnál van rá szükség.

 

 • Az adószámot (Steuernummer) akkor kapjuk meg az adóhivataltól (Finanzamt) amikorelőször nyújtunk be német adóbevallást.
 • Az adókártyát (Lohnsteuerkarte) a területi/ körzeti pénzügyi irodánál (Finanzamt) kell igényelni személyesen, ennek a honlapján található az igénylő formanyomtatvány, melyet

kinyomtatva, kitöltve kell elküldeni a szintén a honlapon megadott postai címre. Az igényléshez szükség lesz a Steuer-ID-re amit postán megkaptunk és az Anmeldebestätigungra (lakcímbejelentő).

 • Az adókártya igénylésnél az Anmeldebestätigung-on szereplő vallás automatikusan átvételre kerül. Gyerekek esetén a gyerekek számát is meg kell adni (Kinderfreibetrag)

(ha mindkét szülő dolgozni fog, akkor a többet keresőnek érdemes az összes gyereket ideiratni, ha hasonló lesz a jövedelmük, akkor eloszthatják a gyermekek számát, akár olyan

módon is hogy egy gyermek esetén mindkét szülő 0,5-öt ad meg. Ez automatikusan magasabb nettó havi keresetet jelent.

 • Nagyon fontos még az adókategória (Steuerklasse) választás, ez más rendszerű mint Magyarországon. Hat adókategória van. Az egyedülállóak automatikusan az 1-es

adókategóriába kerülnek. Házasságban élők választhatnak aközött, hogy mindketten a 4-es adókategóriába kerüljenek (ha hasonlóan keresnek). Ha egyiküknek várhatóan jóval

magasabb a jövedelme, akkor a magasabb jövedelmű félnek a 3-as, az alacsonyabb jövedelműnek az 5-öst érdemes választania. Ha egy családban pl. csak az apa jön Németországba dolgozni, akkor egészen addig, amíg más családtagjai nem költöznek szintén ide és nincsenek itt bejelentve, az 1-es adókategóriában adózik ami kedvezőtlenebb.

 

Adókategóriák:

 1. kategória: egyedülálló, illetve elvált
 2. kategória: egyedülálló, illetve elvált legalább egy gyermekkel, aki a háztartásában lakik és aki után a munkavállaló gyermek után járó juttatásban részesül
 1. kategória: házas munkavállalók, illetve özvegyek (utóbbiak csak 1 évig a házastárs halála után)
 1. kategória: házas munkavállalók, akik mindketten rendelkeznek jövedelemmel
 2. kategória: házas munkavállalók, akik közül az egyik házastárs dolgozik, a másik pedig a 3. kategóriába tartozik
 1. kategória: több munkahelyen dolgozó munkavállalók, akik második illetve harmadik adókártyájukat használják

 

Társadalombiztosítás és Nyugdíj – Sozialversicherung, Rente

A társadalombiztosítási számot (Sozialversicherungsnummer) automatikusan megkapja az, akinek van adóazonosító száma (Steueridentifikationsnummer). Még online is meg lehet

igényelni. Amint a munkavállaló munkába áll, a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló nevét bejegyzik a

betegbiztosító irodánál, amely bejelenti a munkavállalót a nyugdíjbiztosítónál és a munkanélküli biztosító intézménynél. A munkavállaló regisztrációs számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és fizetéseket. Ezen időszakok alapján kell a járulékokat befizetni. A nyugdíjbiztosító társadalombiztosítási kártyát küld a munkavállalónak, amelyet a munkáltatónak kell átadni. Ha a munkaviszony megszűnik, a biztosítási kártyát a munkáltató visszaadja a munkavállalónak.

 

A munkavállalónak a következő társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie:

– Egészség és anyasági biztosítás

– Munkanélküli biztosítás

– Rokkant-, öregségi és özvegyi nyugdíj

 

A nyugdíjjárulékok általában a fizetés 18,9%-át teszik ki, melyet egy bizonyos összeghatárig vonnak a fizetésből. A nyugdíjjárulék felét a munkáltató, felét a munkavállaló fizeti. A munkanélküli szolgálat a munkanélküliek járulékát kifizeti.

A németországi szabályok szerint minden jövedelemmel rendelkező alkalmazottat, illetve bérmunkást (beleértve a gyakornokokat, rokkant személyeket, katonákat és polgári szolgálatosokat) biztosítani kell. A biztosítási hozzájárulások a jövedelem nagyságától függnek.

 

A nyugdíjra való jogosultság feltételei:

 • 60 hónapig tartó biztosítási járulékfizetés (ha nincs összesen 60 hónap befizetve Németországban, akkor nem jár az itt végzett munka után nyugdíj, bár be kellett fizetni a járulékokat)
 • Férfiaknak általában 65 év korhatár vagy 35 év munkaviszony
 • Nőknek 60 év korhatár vagy 15 év munkaviszony (10 éves biztosítási járulékfizetés)

 

Az öregségi nyugdíjakon kívül folyósíthatóak még özvegyi nyugdíjak, illetve árvasági nyugdíjak. A nyugdíj összegét pontokban számolják ki, beszámítva az évek számát és a fizetés értékét. 10 év bejelentett német munkaviszony elteltével a német állami nyugdíjbiztosító küld egy előzetes becslést a várható nyugdíjról.

 

Betegbiztosítás – Krankenversicherung

Ennek megkötésére az egészségpénztáraknál (Krankenkasse) van lehetőség, ezekből több száz van Németországban. Létezik törvényi (gesetzliche) és magán (privat) betegbiztosítás. Néhány kivételtől eltekintve a külföldről érkezőknek a törvényi biztosítás megengedett és javasolt.

 

A munkavállalásnál a munkaadó megnevezheti, hogy pontosan melyik egészségpénztárnál javasol szerződést kötni. Ezt követően fel kell keresni az adott egészségpénztár legközelebbi irodáját (címek és telefonszámok, illetve a nyitvatartási idő az intézmény honlapján általában megtalálható), ahol egy ügyintézővel folytatott személyes beszélgetés keretében kitöltik a szükséges papírokat. Ehhez szükség van személyi igazolványra/útlevélre, illetve egy igazolványképre, mely a készülő műanyag kártyára kerül rá. Az ügyintéző arról is tájékoztatást ad, hogy milyen egyéb dokumentumok szükségesek az egészségbiztosításhoz. Megkérdezik azt is, hogy az ügyfél maga intézi-e majd az egészségbiztosítás havi részletfizetését, vagy a munkáltató vonja azt le a béréből. Ezt a munkáltatóval előre tisztázni kell.

Ha az egészségpénztárnak minden szükséges adat rendelkezésére áll, rövid időn belül kiküldi az átmeneti (papír) egészségbiztosítási kártyát (Gesundheitskarte), illetve egy levelet, melyben leírja, hogy az ügyfél mikor kapja kézhez (szintén postai úton) a végleges, műanyag kártyát. Ez utóbbi átvételéig a papír kártyát kell bemutatni az esetleges orvosi vizsgálatoknál, kórházi kezeléseknél.

A betegbiztosítási járulékok biztosítási alaptól függenek, de átlagosan a fizetések 15,5%-át teszik ki, amelyet egy bizonyos összeghatárig vonnak a fizetésből. Ezt a járulékot a munkáltató és a munkavállaló közösen fizetik, a munkavállalóra eső rész 7,3%.

Fizetendő még ápolásbiztosítási járulék, amely 1,025% és munkanélküliségi járulék, amely 1,5%. A nyugdíjakból vont járulékok felét a nyugdíjbiztosító fizeti.

 

Egészségbiztosításra jogosult személyek:

 • Munkavállalók és továbbképzésben résztvevők /
 • Munkanélküliek, akik egy munkaügyi irodától juttatásokat kapnak /
 • Diákok, gyakornokok, művészek és szabadúszó újságírók /
 • Nyugdíjasok és nyugdíjat igénylők / ezek családtagjai.

 

Fontos: családban egy kereső esetén a többi családtag (házastárs és gyerekek), ha azok önálló jövedelemmel nem rendelkeznek, automatikusan biztosítva vannak, de be kell őket is jelenteni úgynevezett „családilag biztosított“ (Familienversicherung) státuszba a betegbiztosítónál. Ekkor sem kell több járulékot fizetni, törvényi betegbiztosítés esetén.

(Magán betegbiztosítás esetén minden családtag után külön kellene fizetni a havi biztosítási díjat, jövedelemtől függetlenül).

 

Egészségügyi Igazolás

Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz

(Egészségügyi kiskönyv)

 

Erre elsősorban azoknak van szüksége, akik a vendéglátásban helyezkednek el, illetve közvetetten, vagy közvetlenül élelmiszerrel dolgoznak. Ezt az igazolást a területi/körzeti egészségügyi irodáknál (Gesundheitsamt) lehet beszerezni.

Ha már kiderült melyik körzeti irodába kell mennünk, ennek internetes honlapján megadott telefonszámon időpontot kell kérni a vizsgálatra. A telefonbeszélgetés során, vagy a honlapról is kiderül, hogy mennyi a vizsgálat és az igazolás kiállításának díja, ezt az összeget készpénzben érdemes magunkkal vinnünk a megbeszélt időpontban. Az igazolás életfogytig érvényes, nem kell megújíttatni.