Támogatások, Segélyek Németországban

  • Home
  • Támogatások, Segélyek Németországban

Támogatások, Segélyek Németországban

A szülés előtti, illetve a szülés utáni családi ellátásoknak alapvetően két fajtája létezik: alanyi jogon járó, illetve biztosítási jogviszonytól függő pénzbeli ellátások.

Az alanyi jogon járó juttatások biztosítási jogviszonytól függetlenül mindenkit megilletnek. A biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátások ezzel szemben csak akkor igényelhetőek, ha az igénylő a terhesség kezdetekor munkaviszonyban állt.

 

Családi Pótlék

Ha a családi pótlék nem a munkaadón keresztül kifizetésre, akkor a területi illetékes Családügyi Hivatalnál (Familienkasse) kell megigényelni. A Familienkasse-k a helyi munkaügyi hivatalhoz (Agentur für Arbeit) tartoznak, ennek a honlapján találjuk az elérhetőséget és a letölthető igénylőnyomtatványt is.

 

A szükséges, csatolandó iratok:

  • lakcímbejelentőlap,
  • igénylő (anya vagy apa) útlevelének másolata,
  • gyerekek születési anyakönyvi kivonata hiteles fordításának másolata,
  • Freizügigkeitsbescheinigung („letelepedési igazolás”).

A lakcím bejelentésétől számítva jár a családi pótlék, ha valamiért elhúzódna az ügyintézés, akkor visszamenőleg is kifizetik ezt a pénzt.

A családi pótlékra a Németországban lakóhellyel rendelkező szülők jogosultak. A pótlék a gyermek 18. életévének betöltéséig, közép- és felsőoktatási tanulmányok folytatása esetén max. 25 éves korig, munkanélküli gyermek után 21 éves korig jár.

 

A családi pótlék összege (2018)

  • egy és két gyermek esetén gyermekenként: havi 194 euró,
  • harmadik gyermekre: havi 200 euró,
  • a negyedik, illetve minden további gyermekekre: havi 225 euró.

 

Kiegészítő Pótlék – Kinderzuschlag

A kiegészítő pótlékot a családi pótlék mellett folyósítják olyan alacsony jövedelmű családoknak, ahol kiskorú, illetve 25 év alatti, nem házas gyermek él.

Minden a háztartásban elő 25 év alatti, nem házas gyermekre havonta legfeljebb 170 euró kiegészítő pótlék igényelhető, amelyet a családi pótlékkal egyidejűleg folyósítanak.

A pótlékot szintén a területileg illetékes Familienkassen-nél lehet igényelni.

 

Anyasági Biztosítás

Jogosult rá minden németországi munkaviszonnyal rendelkező nő, beleértve a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is. Nem jogosultak a háztartásbeliek, egyéni vállalkozók, jogi személyek vagy társaságok tagjai, vezetői, továbbá diákok, illetve előírt gyakorlatukat töltők.

A biztosítás fontos eleme, hogy kiköti: várandós és szoptató anyát nem szabad éjszakai műszakban (este 8 és reggel 6 óra között), vasárnap és munkaszüneti napokon foglalkoztatni, valamint túlórákra kötelezni. A munkaidő vagy a munkakör megváltozása nem lehet hatással az anya fizetésére. A terhességet ezért ajánlatos az első 12 hét lejárta után bejelenteni a munkáltatónak, ekkor ugyanis felmondási védelem is életbe lép. Az anyasági biztosításban “részesülő” nők jogosultak ingyenes orvosi ellátásra, kórházi kezelésre, otthoni ápolásra és az ún. anyasági segélyre.

 

Anyasági Segély – Mutterschaftsgeld

Németországban a terhesség ideje alatt úgynevezett anyasági segély igényelhető, amely biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás. Az ellátást a legtöbb esetben a szülés előtti hat hétre és az utána következő nyolc hétre folyósítják. Az ellátás összegét azon németországi munkaviszonnyal rendelkező nők esetében, akik jogosultak az anyasági biztosításra és állami betegbiztosítással rendelkeznek, az édesanya bére vagy fizetése alapján állapítják meg.

 

Szülői Támogatás – Elterngeld

Az a szülő jogosult rá, aki németországi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vele egy háztartásban élő gyermekét saját maga neveli, és legfeljebb heti 30 órában, részmunkaidőben foglalkoztatott. A juttatást egy szülő minimum 2, maximum 12 hónapig veheti igénybe (A két szülő összesen 14 hónapra jogosult, ezt tetszőlegesen megoszthatják). A szülői támogatás maximum a gyermek 14 hónapos koráig vehető igénybe. A 14 hónapra járó összeg kifizetését lehet hosszabb időszakra elosztva (28 hónap) is kérni, ekkor havonta feleannyi összeget fizetnek ki.