Oktatási rendszer Horvátországban

  • Home
  • Oktatási rendszer Horvátországban

Oktatási rendszer Horvátországban

Az Európai Uniós polgárok gyermekei jogosultak arra, hogy bármelyik EU tagországban iskolai oktatásban részesüljenek. Erre ugyanolyan feltételek mellett kell számukra lehetőséget biztosítani, mint a kérdéses ország állampolgárainak.

Joguk van arra is, hogy saját korcsoportjuknak megfelelő osztályba kerüljenek, és hogy nyelvtudásuktól függetlenül tanulmányaikat ugyanazon a szinten folytassák, ahol a származás helye szerinti országban abbahagyták.

Aki Európai Uniós állampolgárként munkavállalás céljából egy másik uniós országba (pl. Horvátországba) költözik, gyermekeinek az uniós jog értelmében joguk van új lakóhelyükön olyan ingyenes bevezető oktatásban részesülni, amely megkönnyíti számukra a beilleszkedést az ottani iskolarendszerbe. Ennek részeként a fogadó országnak segítséget kell nyújtania az új nyelv elsajátításához is. Fel kell készülni arra, hogy új lakhelyükön az iskolarendszer jelentős mértékben eltérhet attól, amihez hazájukban hozzászoktak. Egyes országokban például nagyon korán kettéválik az oktatás és a szakképzés.

A Horvát Köztársaság oktatási rendszere a következőkből áll:

  • korai és óvodai nevelés, oktatás
  • általános iskolai oktatás
  • középfokú oktatás
  • a felsőfokú oktatás

A Horvát Köztársaság óvodai nevelése magában foglalja az óvodás korú gyermekek oktatását és gondozását, amely oktatási, egészségügyi, táplálkozási és szociális gondozási programok keretében valósul meg hat hónapos kortól az iskolás korig. (Bár a törvény előírta annak lehetőségét, hogy a 6 hónapos korú gyermekek óvodába kerüljenek, csak a 10 és 11 hónapos gyermekek minimális befogadása valósul meg, és ez is csak akkor lehetséges, ha léteznek anyagi és intézményi feltételek: jelenleg Zágrábban és 4 nagyobb városban.)

A Horvát Köztársaság nyolcéves általános iskolai végzettsége kötelező és ingyenes minden 6 és 15 év közötti gyermek számára. Ez minden olyan gyermekre vonatkozik, akiknek állandó lakóhelye van a Horvát Köztársaságban, állampolgárságuktól függetlenül. Léteznek magán általános iskolák, melyekben speciális pedagógiai alapelvek szerint tanítanak (Waldorf, Montessori). Ezen kívül 56 művészeti nevelést biztosító intézmény is van (ezek közül 3 magániskola). A jelentősebb fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekek oktatását pedig 21 speciális intézményben végzik.

A középfokú oktatás mindenki számára biztosítja az alapfokú iskoláztatás után egyenlő feltételek mellett és az egyéni képességen alapuló lehetőséget, hogy megszerezhesse a szükséges ismereteket és kompetenciákat a munkaerőpiacra való belépésre, valamint továbbképzésre a felsőoktatási intézményekben. A középfokú oktatás három és négy osztályos gimnáziumokban, szakiskolákban és művészeti iskolákban zajlik. Horvátországban a gimnáziumi rendszert öt típusra osztják: általános gimnázium, nyelvi gimnázium, természettudományi gimnázium, matematika-természettudományi gimnázium, klasszikus gimnázium. Valamennyi a felsőfokú továbbtanulásra készíti fel a tanulókat.

A minőségi felsőoktatás előfeltétele a sikeres társadalomnak. Ezért a Tudományos, Oktatási és Sportminisztérium egyik fő feladata a szellemi magvak létrehozásának gondozása, amely a horvát egyetemek, a kétéves és a négyéves kollégiumok segítségével hajtják végre ezt a fontos feladatot. Jelenleg összességében mintegy 130 felsőoktatási intézmény van a Horvát Köztársaságban. (főiskola, egyetem, felsőfokú szakiskola, szakmai felsőoktatási intézmény)