Német Jogosítvány

 • Home
 • Német Jogosítvány

Német Jogosítvány

Vezetői Engedély Átírása Németországban

A jogosítvány megszerzésénél a lakóhely elve érvényesül. Európai vezetői engedély abban a tagállamban szerezhető, ahol az érintett személy legalább 185 napig állandó lakhellyel rendelkezik. Az okmány ugyan valamennyi tagállamban érvényes, a jogosítvány birtokosa, ha később más tagállamban telepedik le, mégis lecserélheti európai jogosítványát az új lakóhelye szerinti ország által kibocsátott vezetői engedélyre. Ilyenkor a korábbi okmányt bevonják, de az újban – a 70-es kód feltüntetésével – látható lesz, hogy a kibocsátásra egy külföldi jogosítvány alapján került sor. Az eredeti okmányban szereplő korlátozások természetesen megmaradnak.

 

A harmonizáció ellenére több, a kölcsönös elismerés elvét korlátozó nemzeti sajátosság is megmaradt:

– Németországban az első két évben minden vezetői engedély „próbajogosítványnak” minősül. (Ez többek között zéró toleranciát von magával alkohol tekintetében. Egyéb esetben 0,5 %  megengedett.)

– Németországban a 17. életévüket be nem töltött személyek által külföldön szerzett jogosítványok érvénytelenek. A 17-18 év közöttiekre a jogosítvány szerzési helyétől függetlenül speciális szabályok vonatkoznak. (Így például kizárólag egy 30. évét betöltött személy jelenlétében vezethetnek, aki legalább 5 éve rendelkezik jogosítvánnyal, legfeljebb 3 büntetőpontja van és a véralkoholszintje nem haladja meg a 0,5 % -t.)

– A magyar jog nem ismeri a lejárat nélküli jogosítványt, ezért az ilyeneket (pl.: német, osztrák) letelepedés esetén két éven belül a magyar hatóság által kibocsátott, lejárattal rendelkező vezetői engedélyre kell cserélni.

– Magyar állampolgár külföldön szerzett jogosítványát a hazatelepülés után hat hónapon belül magyarra kell cserélni.

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMPOLGÁRAI KÖZÜL BÁRKINK JOGA VAN KÜLFÖLDI VEZETŐI ENGEDÉLYÉT ÁTÍRATNI NÉMET JOGOSÍTVÁNYRA, KÜLÖNÖSEBB INDOKLÁS  NÉLKÜL IS.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelmező személyazonosságát igazoló hivatalos irat (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • a bejelentő hivatal (Bürgeramt vagy Bürgerbüro) által kiállított igazolás a lakóhelyről (Meldebescheinigung)
 • aktuális fénykép (35 mm x 45 mm)
 • a külföldi vezetői engedély (eredeti)

 

A jogosítványt kiállító hatóság (városokban önkormányzat, azaz Stadtverwaltung, vidéken járási hivatal, vagyis Landratsamt) bizonyos esetekben kérheti erkölcsi bizonyítvány bemutatását is.

A jogosítvány átíratása 2-3 hetet vesz igénybe, felár ellenében a folyamat meggyorsítható, akár 7 napra is rövidíthető az átfutási idő, de ez a lehetőség csak Németország egyes területein áll fenn.

A német jogosítvány kiállításával egyidejűleg a külföldi jogosítványt bevonják és visszaküldik az azt kiállító otthoni hatóságnak.

A jogosítvány átírásának díja (régiónként változó lehet):

 • EU vagy EGT-tagállamokra vonatkozóan: 190 €-tól
 • EU/EGT-n kívüli országokban kiállított jogosítványokra vonatkoztatva: 150 €-tól

 

A C, C1, CE, C1E (Teherautó) vagy D, D1, DE, D1E (Autóbusz) Kategóriájú jogosítványokkal rendelkező személyekre az alábbi korlátozások érvényesek:

 

 • A C1 és C1E kategóriájú jogosítványok Németországban csak a tulajdonos 50. életévéig, a C, CE, D, DE, D1 és D1E kategóriások csak a kiállításuktól számított 5. év lejártáig érvényesek. Igaz ez abban az esetben is, ha hosszabb időre állították ki őket a hazai hatóságok. A Németországba település idején a fent felsorolt okok miatt érvénytelenné váló jogosítvánnyal Német belföldön még 6 hónapig lehet vezetni.
 • Külföldi jogosítvány lejárta előtt vagy lejárta után meg lehet megfelelő kategóriájú német jogosítvány kiállítását igényelni. A C, C1, CE, C1E (teherautó) vagy D, D1, DE, DIE (autóbusz) kategóriák esetében szükséges a vezető egészségi állapotát igazoló orvosi igazolás valamint a kielégítő látásképesség bizonyítványának bemutatása.
 • 50 év feletti buszvezetők kötelezettek ezen felül üzem- vagy munkahelyi egészségügyi szakértői véleményt ill. orvosi- pszichológiai szakvéleményt is beszerezni arról, hogy kielégítő terhelthetőséggel, tájékozódási, koncentrációs, figyelem- és reakcióképességgel rendelkeznek.

 

A német utakon akkor nem szabad külföldi jogosítványt használni, ha:

 • annak érvényessége lejárt
 • ha tanulójogosítványról vagy más, átmenetileg kiállított jogosítványról van szó
 • ha tulajdonosa még nem érte el a jogosítvány kiállításához szükséges törvényesen meghatározott alsó korhatárt és jogosítványát nem EU-s országban vagy az Európai Gazdasági Térség szerződő államában állították ki
 • ha azt az otthoni bíróságok előzetesen vagy jogerősen ill. közigazgatási hatóságok azonnal végrehajthatóan vagy hatályosan bevonták
 • ha valaki hazájában jogerős bírósági ítélet alapján nem kaphat jogosítványt addig, amíg tilalom alá esik abban az államban, amelyik a jogosítványt kiállította vagy abban az államban, ahol állandó lakóhelye van ill. ha a jogosítványt elkobozták, biztonságba helyezték vagy visszatartják
 • ha az EU-s vezetői engedélyt olyan államban cserélték ki vizsgamentesen, amelyet a vezetői engedélyekről szóló rendelkezés 11-ik mellékletében (https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html) felsorolnak vagy amelyet hamisított vezetői engedély alapján harmadik országban állítottak ki.

 

Német Erkölcsi Bizonyítvány (FÜHRUNGSZEUGNIS)

 • A német erkölcsi bizonyítvány hivatalos okmány, mely tájékoztat tulajdonosának büntetőjogi előéletéről. Ha nem tartalmaz bejegyzéseket korábbi büntetésekről, akkor tulajdonosa büntetlen előéletű („nicht vorbestraft”).
 • Kérelmezheti bármely  – 14 évesnél idősebb – személy, a lakóhelye szerinti bejelentési/nyilvántartási hivatalban (Einwohnermeldeamt). Személyesen, útlevél vagy személyi igazolvány bemutatásával lehet benyújtani a kérelmet, melyet továbbítanak a központi állami nyilvántartásba, majd a kiállított bizonyítványt közvetlenül a kérelmező címére küldik.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező személyes adatait
 • a kérelmező aláírását
 • milyen címre kéri a bizonyítványt
 • személyes adatainak és aláírásának hivatalos igazolását
 • a kérelem célját (magán- vagy hivatalos)

 

Németországban magyar érvényes B kategóriás jogosítvánnyal bárki vezethet személyautót. Más kategóriák esetén adódhatnak eltérések, a vezetői engedély hivatal

(Führerscheinstelle) ad tájékoztatást.

Tartós német tartózkodás esetén azonban érdemes kiváltani a német vezetői engedélyt a fenti hivatalnál (a magyar vezetői engedély és egy igénylőlap, biometrikus igazolványkép, személyi vagy útlevél illetve a lakcímbejelentőlap szükséges hozzá), mivel ennek a magyarral ellentétben nincsen lejárata.

 

Tartós Németországi tartózkodás esetén a lakcímbejelentéstől számított hat hónapon belül át kell íratni a személygépkocsi rendszámát németre.

Ehhez szükség van:

 

 • az eredeti adásvételi szerződés vagy számla
 • egy úgynevezett CoC-igazolás (károsanyag-kibocsátás)
 • az autó bemutatása ellenőrzésre
 • magyar forgalmi és rendszám
 • érvényes műszaki vizsga
 • beszedési megbízás a gépjérműadó összegének megfizetéséhez
 • útlevél
 • lakcímbejelentőlap
 • előzetes biztosítási szám (eVB-Nummer)