Munkavállalás Bulgáriában

  • Home
  • Munkavállalás Bulgáriában

Munkavállalás Bulgáriában

Bulgária nem korlátozza EU-tagországok állampolgárainak munkavállalási célú beutazását. Munkavállaláskor szükséges bejelentkezni a bolgár társadalombiztosítóhoz (NOI) valamint 3 hónapot meghaladó tartózkodás esetén a munkavállalónak regisztrálnia kell magát a területileg illetékes rendőrségnél, amely kibocsátja az EU-s tartózkodási kártyát.

 

A bejelentkezéshez az alábbiakra van szükség:

– Személyazonosságot igazoló okmány ( útlevél vagy személyi kártya)

– Az illetékes bolgár hatóságok által kiállított lakcímet igazoló okmány (lakcím igazolás, tartozkodási engedély )

– Nem EGT állampolgár családtagoknak a házasság tényét, illetve a családi vagy rokonsági viszonyt igazoló dokumentum (anyakönyvi kivonat, házassági szerződés, örökbefogadást igazoló bírósági itélet és stb. )

– Végzettséget és szakképesítést igazoló okmány

– Szakmai tapasztalatot igazoló okmány

– Erkölcsi bizonyítvány a származási ország illetékes szervei áltatal hitelesített másolata.

– A fenti dokumentumok a bolgár külügyminisztérium konzuli szolgálata által hitelesített fordítása

– Korlátozott munkaképesség esetében orvosi igazolás bolgár fordítása

– A regisztráláshoz a szükséges formanyomtatványokat bolgár nyelven kell kitölteni.

 

Hasonlóan Magyarországhoz, köthető határozott idejű és határozatlan időre szóló munkaszerződés is teljes munkaidőre vagy részmunkaidőre. A teljes napi munkaidő 8 óra. Gyakori a próbaidő megállapítása a munkaszerződésekben, ez azonban nem lehet hosszabb 6 hónapnál. A munkaadónak kötelessége a megkötött munkaszerződést bejelenteni a nemzeti adóhatóságnál (National Revenue Agency – NRA). A munkavállalónak rendelkeznie kell egy példánnyal a munkaszerződésből és a hatósági bejelentés megtörténtét igazoló dokumentumból. A munkaszerződések felbontása írásban történhet meg, a felmondási idő 30 nap.