Könyvelés Giraltáron

 • Home
 • Könyvelés Giraltáron

Könyvelés Giraltáron

Az éves számviteli nyilvántartások benyújtásának szabályozása:

 • A kis cégeknek csak rövidített mérleget kell benyújtaniuk. Ebben az esetben nincs szükség eredménykimutatás vagy könyvvizsgálói jelentés készítésére.

 

Az alábbi feltételek közül legalább kettőnek meg kell felelni a kis céggé nyilvánításhoz:

 • A nettó árbevétel nem haladhatja meg a 4,8 millió GBP-t
 • A mérlegfőösszeg nem haladhatja meg a 2,4 millió GBP-t
 • Az alkalmazottak átlagos száma nem haladhatja meg az 50 főt egy éven belül
 • A közepes társaságoknak eredménykimutatást, mérleget és könyvvizsgálati jelentést kell benyújtaniuk, viszont az eredménykimutatás lehet rövidített (korlátozott részletezettség)

 

A közepes társasággá nyilvánításhoz az alábbiak közül legalább két kritériumnak kell megfelelni:

 • A nettó árbevétel nem haladhatja meg a 19.2 millió GBP-t
 • A mérlegfőösszeg nem haladhatja meg a 9,6 millió GBP-t
 • Az alkalmazottak átlagos száma nem haladhatja meg az évi 250 főt.

 

A nagy cégeknek eredménykimutatást, mérleget és könyvvizsgálói jelentést kell benyújtaniuk. A számviteli nyilvántartások nem nyilvánosak.

Névleges részvényesek alkalmazásával biztosítható a valódi tulajdonosok kilétének védelme.

Az offshore cégnek székhellyel kell rendelkeznie Gibraltáron, és itt kell tartani a társaság kötelező számviteli nyilvántartásait.

 

Az adómentes státusz alapfeltételei:

 1. A cégtulajdonosok nem lehetnek gibraltári illetőségűek
 2. A cég ügyvezetője nem lehet gibraltári illetőségű
 3. A cég nem folytathat gazdasági tevékenységet Gibraltárban
 4. A cég nem utal át bevételt a Gibraltárban vezetett számlájára

 

A gibraltári Ltd.-k mentesülnek mindenfajta adófizetés alól. Mindössze az éves fenntartási díjat kell fizetniük, ami tartalmaz minden költséget. Egyszerűsített mérlegbeszámolót kell benyújtani, viszont ezt nem kell könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni.

Gibraltár egyik legfőbb vonzerejét éppen az jelenti, hogy a cégek működését nem kell máshova kiszervezni, hiszen a vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával Gibraltáron belül is adómentesen tevékenykedhetnek.

A Gibraltárban bejegyzett cégek tulajdonosainak száma 1 és 50 között változhat, nemzetiségükkel vagy lakhelyükkel kapcsolatban megkötés nincs.

Lehetőség van megbízott részvénytulajdonos alkalmazására, így a valódi tulajdonos személyi adatai – legálisan – rejtve maradnak. Ebben az esetben formailag ez a megbízott részvénytulajdonos lesz a vállalat tulajdonosa, de csak papíron, gyakorlatilag természetesen az eredeti tulajdonosok irányítják a vállalatukat.

A megbízott részvénytulajdonos cég aláír egy letéti nyilatkozatot, amely hitelesen bizonyítja, hogy a megalapított vállalat az eredeti tulajdonosok jogos tulajdona és a megtermelt bevétel és profit az eredeti tulajdonosokat illeti. (Ez a nyilatkozat magánokirat, így nem jelenik meg a Cégbíróság nyilvántartásában.) Ezután mindössze a megbízott részvénytulajdonos neve lesz fellelhető a Cégjegyzékben.

 

Ha nincs már tovább szükség a megbízott tulajdonos szolgálataira:

az eredeti tulajdonosok tulajdonjogának védelmében a megbízott részvénytulajdonos előre aláír egy dátum nélküli Üzletrész Adásvételi Szerződést, amelynek alapján az eredeti tulajdonosnak adja el az átmenetileg nevén lévő üzletrészt. Amikor az eredeti tulajdonos nem kívánja tovább a megbízott részvényes bevonását, úgy ő is aláírja a szerződést, majd a megfelelő dátummal benyújtják azt a Cégbíróságnak. A megbízott részvényes szerepe ezzel az egyszerű módszerrel megszűnik, és az eredeti tulajdonos újra birtokba kerül.

 

Adómentességet élvező, képviselettel rendelkező vállalkozások Gibraltárban:

Ezek a vállalkozások nem adóznak Gibraltárban, általában külföldi állampolgárok alapítják az adókedvezmények kihasználására. Megalakuláskor kiváltják az adómentességet igazoló bizonyítványt.

Ezt az offshore vállalkozási lehetőséget széles körben használják az alábbiakra:

 • banki pénzeszközök és befektetések nyilvántartására (a tőke és kamatjövedelem ugyanis adómentes) ;
 • hajó és ingatlan tulajdonjog bejegyzésre;
 • szállítmányozás lebonyolítására;
 • szolgáltatások adómentes kiszámlázására ;
 • egyéb országokban befizetendő adók minimalizálására
 • holdingon belüli cégek közötti hitelezésre.