Könyvelés Cipruson

  • Home
  • Könyvelés Cipruson

Könyvelés Cipruson

Adóbevallás beadása és éves beszámoló készítése kötelező

(Éves pénzügyi kimutatásokat, beleértve a mérleget, az eredménykimutatást és a mellékletet, görög nyelven kell elkészíteni, és a társaság éves bevallását be kell nyújtani.)

 

A ciprusi vállalatok kötelesek számviteli nyilvántartásokat vezetni, amelyek igazolják:

– az összes befizetést és a felmerült költségeket

– az összes értékesítés és az áruvásárlások, valamint

– az adósságok és a hitelek részleteit.

 

A ciprusi vállalatoknak egy vagy több külső könyvvizsgálót kell kijelölniük az éves rendes közgyűlésen bejelentett eredmények hitelesítése érdekében. A könyvvizsgáló hatáskörének összhangban kell lennie a Társasági Törvény 155. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Cipruson bejegyzett könyvvizsgálót kell kinevezni azon esetekben, amikor a társaság:

 

  • összesített beszámolók (olyan elszámolások, amelyek kombinálják egy vállalatcsoport pénzügyi eredményeit, és nem minden egyes vállalat eredményeit mutatják külön) elkészítésére kötelezett;
  • ha Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
  • vagy nem felel meg a kis vállalati kritériumoknak.

Jogi személyeknek/cégeknek naptári évben (január 1-jétől december 31-re vonatkozóan) az adóköteles nettó bevétel 10%-át kell adóként befizetni.

  • Az adót az adóelőleg alapján kell adóévben két részletben befizetni, az adóegyenleget pedig legkésőbb következő év augusztus 1-jéig kell rendezni.

Azon részvényesek, akik nem a Ciprusi Köztársaság lakosai, adólevonás nélkül kapják meg az osztalékukat, tehát az adó 0%.

  • Azon részvényesek, akik a Ciprusi Köztársaság lakói, osztalékukat 20%-os adólevonás után kapják meg.
  • Egy magánszermély akkor tekinthető ciprusi lakosnak, ha ciprusi tartózkodása eléri, vagy összességében meghaladja a 183 napot. Ilyenkor a cégnek adót kell befizetnie a részvényes számlájára.

A jövedelemadó-köteles jövedelem magában foglalja, többek között, a kereskedelemből származó jövedelmet, tisztségviselői szolgáltatásokból származó jövedelmet, nyugdíjakat, osztalékokat, jogdíjakat.

A ciprusi lakhelyű magánszemélyek összjövedelmük, a Cipruson kívül szerzett jövedelmük után is kötelesek jövedelemadót fizetni.

A nem ciprusi lakhelyű magánszemélyeknek csak a Cipruson szerzett jövedelem után kell adót fizetni.

A befizetendő adó mértéke az első 19.500 € összegig 0 %, azután:

19.501 – 28.000 €-ig: 20 %
28.001 – 36.000 €-ig: 25 %
36.001 – 60.000 €-ig: 30 %
60.001 – és felette:     35 %

 

Társadalombiztosítás

A társadalombiztosítási rendszer a Cipruson foglalkoztatott személyeket három kategóriába sorolja: fizetett alkalmazottak, önálló vállalkozók és önkéntes munkatársak.

A Cipruson dolgozó valamennyi uniós polgárnak kötelező társadalombiztosítási számot igényelni. Ezt személyes látogatással teheti meg a lakóhelye szerinti társadalombiztosítási hivatal valamelyik irodájában, vagy a munkáltatója elvégezheti.

A hozzájárulásokat az alkalmazottak bruttó fizetéséből számítják ki, és havonta levonják. Minden dolgozó befizeti a bruttó fizetése 6,8% – át a társadalombiztosítási rendszerbe, a munkáltató szintén 6,8% – ot fizet és 4,3% – át az állam állja.

Az egyéni vállakozók a fizetésük 12,6% -ának megfelelő járulékokat fizetnek, és az állam további 4,3% -ot tesz hozzá.

 

Gazdaság

2016-ban a ciprusi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (26%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, a humánegészségügyi és szociális ellátás (20,3%) és a pénzügyi és biztosítási tevékenységek (10,8%).Az EU-n belüli kereskedelem a ciprusi export 45%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 12%-a Görögországba, 8%-a pedig az Egyesült Királyságba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a ciprusi termékek 8%-a Líbiában, 6%-a pedig Izraelben talál vevőre.

A Ciprusra behozott termékek 74%-a EU-tagországból érkezik (21%-uk Görögországból, 17%-uk Németországból, 7%-uk pedig Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, a Dél-Koreából behozott termékeké pedig 4%.

Ciprus nyitott, szabadpiaci, szolgáltatás-alapú gazdasággal rendelkezik. A néhány évvel ezelőtti jelentős pénzügyi és bankválság ellenére az erős üzleti környezet, a magasan képzett munkaerő és a kedvező adórendszer továbbra is fennáll.

 

Kereskedelem

2016-ban a ciprusi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (26%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, a humánegészségügyi és szociális ellátás (20,3%) és a pénzügyi és biztosítási tevékenységek (10,8%).Az EU-n belüli kereskedelem a ciprusi export 45%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 12%-a Görögországba, 8%-a pedig az Egyesült Királyságba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a ciprusi termékek 8%-a Líbiában, 6%-a pedig Izraelben talál vevőre.

A Ciprusra behozott termékek 74%-a EU-tagországból érkezik (21%-uk Görögországból, 17%-uk Németországból, 7%-uk pedig Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, a Dél-Koreából behozott termékeké pedig 4%.