Iskolai beiratkozás Máltán

  • Home
  • Iskolai beiratkozás Máltán

Iskolai beiratkozás Máltán

A gyerekek beíratásához kell egy születési anyakönyvi kivonat, az iskolai elbocsátópapír otthonról, és egy igazolás egy iskolaorvostól.

Vannak magán-, illetve nemzetközi iskolák, ezekben 1000 euró fölötti összeg a negyedéves tandíj. Az állami iskolák egységesen jók Máltán.

A külföldi gyerekeknek külön angol és máltai nyelvtanár jut, míg a többiek máltait vagy Social studies-t tanulnak. A nem máltaiak két év felmentést kapnak a máltai vizsgák alól. A gyerekeknek van játszóház hétfőn és pénteken 1 óra foci+1 óra hittan. Hittan egyébként heti 4x van, mint óra.

Lehet reggelit is kérni, de ebédet nem. Van iskolabusz, a gyerekeket a legtávolabbi pontokról is összeszedik az ára 6 euró/fő/hét. Középiskolai oktatás is van.

Van ingyenes nyelvoktatás is, illetve 36 euró/év, heti egyszer vagy kétszer 3,5 óra. Lehet mindenfélét tanulni, nemcsak máltait és angolt, de arabot, németet, kínait, spanyolt, olaszt stb. is.

 

Máltán minden 5 és 16 éves közötti gyermek jogosult ingyenes oktatásra, minden állami iskolában korra, nemre, vallásra, anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Alapvető célként határozták meg a rugalmas munkaerő megteremtését, akik könnyen tudnak alkalmazkodni a változásokhoz. Az oktatási törvény létrehozta a nem-állami iskolát, ami két fajta lehet: egyházi és független. Mindkettő gondoskodik az iskola előtti és az iskola utáni életről ( 3-18 év).

 

Kötelező oktatás

Az oktatás minden gyermek számára kötelező 5 és 16 év között. Ez két részre osztható:
1. Elsődleges időszak (5-10 éves korig)
2. Másodlagos időszak (11-16 éves korig)

A középiskolai oktatás 11 éves kortól 16 éves korig tart. Középiskolába is kötelező járni a máltai gyerekeknek. Van állami, egyházi és független/magán iskola. A tanév szeptember 1.-től június végéig tart. A legtöbb iskola itt már nem koedukált.

 

Érettségi után

Kétéves képzés, kifejezetten azoknak, a leendő egyetemi hallgatóknak, akik egyetemre szeretnének járni.

 

Szakmai képzés

  1. MCAST – Malta College of Arts, Science and Technology: Általánosan elérhető szakmai és professzionális oktatás valamint képzés szolgáltatása.
    2. B. ITS – Institute of Tourism Studies: Döntően a turizmus és a vendéglátásra készíti fel a tanulókat.
    3. Institute of Health Care: A jövő doktorait, fogorvosait és gyógyszerészeit képzik a Máltai Egyetem berkein belül

 

Felsőoktatás

A felsőoktatást a Máltai Egyetem biztosítja, ami egy autonóm, önirányító testület, melyet teljes egészében a kormány hozott létre. Graduális és posztgraduális képzést is biztosít. A hallgatók általában 17-18 évesen jelentkeznek a kurzusokra, és 3-4 évig tart megszerezni első diplomájukat. Az egyetem biztosít olyan kurzusokat is, amelyek felkészítenek a mester, és a doktori fokozat megszerzésére is.