Horvát Állampolgárság

 • Home
 • Horvát Állampolgárság

Horvát Állampolgárság

Horvát állampolgárság megszerzésére irányuló kérelem

A horvát állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmeket külföldiek (horvát állampolgárság nélküli személyek) a horvát állampolgárság megszerzésére nyújthatják be, ha teljesítik a horvát állampolgársági törvényben előírt feltételeket.

(1) A horvát állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmet a rendőrségnél, azaz a rendőrkapitányságnál kell benyújtani, kivéve a fogyatékossággal élő személyt, ha ügyvéd vagy felhatalmazott személy nyújtja be.

A horvát állampolgárság öröklés útján történő megszerzésére irányuló kérelmet a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül is benyújthatják.

A horvát állampolgárság megszerzésére irányuló eljárást a belügyminisztérium végzi a székhelyen, és a döntést maga a miniszter hozza meg.

Horvát állampolgárnak  a pozitív  elbírálásának  kézbesítésének napjává válik az adott személy.A pozitív elbírálás kézhezvételét követően az állampolgár be lesz jegyezve az érintett jövendőbeli lakóhely önkormányzatában.

Az állampolgársági iratok  az érintett lakhelyének önkormányzatában  kerülnek kiállításra.

(2) A kérelemhez csatolni kell a következőket:

 • Kérelem
 • Kérdőív
 • Önéletrajz
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Állampolgársági bizonyítvány
 • Minden eredeti nyelvű dokumentum 6 hónapot meg nem haladó horvát nyelvű hitelesítewtt másolata.
 • Személyazonosságot azonosító okmány, hitelesített másolat
 • 20,00 € adminisztrációs díj
 • Ha kiskorú gyermekekre vonatkozó kérelmet nyújtanak be, a születési anyakönyvi kivonat mellett, a többi személyazonosságot igazoló már meglévő idegen országbeli dokumentumot és a 14 évnél idősebb gyermeknél a gyermek beleegyezése is szükséges.
 • A horvát állampolgárság megszerzésének egyéb dokumentumait is csatolni kell:

– a Horvát Köztársaságban tartózkodási engedély megszerzése – a Horvát Köztársaságban a szabályozott tartózkodás és tartózkodás időtartamát igazoló iratok (külföldi személyazonosító igazolvány, tartózkodási engedély, úti okmány a tartózkodási adatokkal együtt)

– a Horvát Köztársaságban születési bizonyítványok esetében – a Horvát Köztársaságban a szabályozott tartózkodás és a tartózkodás időtartamát igazoló okmányok (külföldi személyi igazolvány, tartózkodási igazolás, tartózkodási helyre vonatkozó úti okmány)

– Horvát állampolgárral kötött házasságkötés esetén – állandó lakóhely, a hat hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, a házastársak védnöksége

– A horvát állampolgárság kérelmezői  nyújtsanak be személyes jogi képviselőjük által hitelesített  igazoló okmányokat –  születési anyakönyvi kivonat, a házassági kivonat  hiteles másolata,az igényelt állampolgárság szempontjából. . A horvátok jelenlétét bizonyítja a jogvédelem és a horvát nép érdekeinek előmozdításával kapcsolatos bizonyítékok, valamint a horvát kulturális, tudományos és sportegyesületek külföldi részvételének bizonyítéka. Ha a feleket a szüleik horvát népéhez tartozónak hívják, bizonyítékot kell szolgáltatniuk szüleik nemzeti hovatartozásának alátámasztására is.

– Bevándorlók – olyan okmányok, amelyek a Horvát Köztársaság területéről való migrációt, és emigránsok leszármazottai esetében igazolják a migráns személyhez való kapcsolatukat az egyenes vonalbeli harmadik szintig (gyermekek, unokák,nagyszülők)

– Olyan idegen, akinek a horvát állampolgárságra való belépése a Horvát Köztársaság érdekeit képviseli – az illetékes minisztérium véleménye a horvát állampolgárság megszerzésének érdekérvényesítéséről

– a horvát állampolgárságtól megfosztott  személyek – a külföldi állampolgárság megszerzésének és a horvát állampolgárság megszüntetésének igazolása.

Pozitív elbírálás esetén az országban és a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli irodájában a konzuli díjaknak megfelelően 1 500,00 kuna  adminisztrációs díjat számolnak fel.

Ha a kérelmet a Horvát Köztársaságban nyújtják be, a meghívásban feltüntetett igazgatási díj összegét  általános fizetési felszólítás útján kell rendezni, amely a következőket tartalmazza:

 • Címzett: a Horvát Köztársaság állami költségvetése
 • Számlaszám: 1001005-1863000160; Hívási szám: 5002-713
 • A kedvezményezett minden információval ellátja a megbízást kezelő tisztviselőt

A horvát állampolgárság

A horvát állampolgárság megigényléséhez irányuló kérelmeket olyan személyek is nyújthatnak be, akik nem szerepelnek a Horvát Köztársaság állampolgárainak nyilvántartásában, és a horvát állampolgársági törvény hatálybalépésének időpontjáig érvényes horvát állampolgársággal nem rendelkeznek.

Az állampolgársági kérelmeket  való  a kérelmező születésének időpontjában érvényes szabályokkal összhangban kell meghatározni.

A kérelemhez mellékeljük:

 • Kérelem
 • Kérdőív
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti személy azonosító okmányok, hitelesített másolatai
 • Megerősítés arról, hogy egy személy nincs beiratkozva az otthoni irodában tartózkodó állampolgárok könyveibe, ahol a születéskor az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kellett beiratkozni
 • Egy vagy mindkét szülő anyakönyvi bizonyítványa.

Horvát állampolgárság megszüntetésére irányuló kérelem

Horvát állampolgár kérelmezheti a horvát állampolgárság megszüntetését, hal már rendelkeznek külföldi állampolgársággal, vagy az állampolgárságot  a horvát állampolgárság megszüntetéséig biztosítja, és a horvát állampolgárságot a törvényi feltételek teljesítésével lehet megszüntetni.

A horvát állampolgárság megszüntetésére irányuló kérelmet személyesen a rendőrkapitányságon vagy a rendőrségen nyújtják be, kivéve a fogyatékkal élő személyt, azt  azt ügyvéd vagy meghatalmazott intézheti. A kérelmet a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviselete is benyújthatja.

A kérelemhez mellékeljük:

 • Kérelem
 • Kérdőív
 • Életrajz
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti személyazonosító azonosító okmány, hitelesített másolatai
 • 20,00 € adminisztrációs díj
 • Ha kiskorú gyermekekre vonatkozó kérelmet nyújtanak be, a születési anyakönyvi kivonat mellett, a többi személyazonosságot igazoló már meglévő idegen országbeli dokumentumot és a 14 évnél idősebb gyermeknél a gyermek beleegyezése is szükséges.

 

– Külföldi állampolgárság vagy külföldi állampolgárságú bizonyíték igazolása hiteles fordítással a horvát nyelvre hivatalos bírósági tolmácsolással.

 • A horvát állampolgárságra vonatkozó felelősség kizárása

– A kérelem helyett felmentési nyilatkozatot adnak ki a külföldi állampolgárság igazolása

– külföldi tartózkodási engedély

Pozitív elbírálás esetén az adott  országban, valamint a Horvát Köztársaság diplomáciai vagy konzuli irodájában a konzuli díjaknak megfelelően 3,600,00 kuna adminisztrációs díjat számolnak fel.

 

Ha a kérelmet a Horvát Köztársaságban nyújtják be, a meghívásban feltüntetett igazgatási díj összegét  általános fizetési felszólítás útján kell rendezni, amely a következőket tartalmazza:

 

 • Címzett: a Horvát Köztársaság állami költségvetése
 • Számlaszám: 1001005-1863000160; Hívási szám: 5002-713
 • A kedvezményezett minden információval ellátja a megoldást kezelő tisztviselőt

 

A horvát állampolgárság meghatározására a horvát állampolgárságról szóló törvény (1991. október 8.) hatálybalépésének időpontjáig érvényben lévő rendeletek szerint horvát állampolgársággal rendelkező személyek, valamint a polgárok nyilvántartásába nem tartozó személyek esetében kerül sor.

 

A Horvát Köztársaság Belügyminisztériuma,

www.mup.hr

telefon: +385 1 6122 111

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zágráb