Ciprusi Cégalapítás

 • Home
 • Ciprusi Cégalapítás

Ciprusi Cégalapítás

Ciprus ma is igen népszerű cégalapítási központ, fokozatosan növekszik az itt bejegyzett cégek száma.

Vajon mi lehet a népszerűség oka?

 • Egyrészt az a 40 éves múlt, amelyet Ciprus eltöltött a nemzetközi pénzügyi központok világában;
 • Másrészt azok az adóelőnyök, amelyeket szinte a világon egyetlen helyszín sem képes ilyen komplett módon kínálni az ügyfeleknek.

 

Közülük csak néhány:

 • EU-tagság, amely viszonylag alacsony társasági nyereségadóval társul (12.5%);
 • a bejövő/kimenő osztalék egyaránt adómentes;
 • az árfolyamnyereség adómentes;
 • a jogdíj (royalty) típusú jövedelmek 80 % adókedvezményben részesülnek (a tényleges adó ebben az esetben 2.5 %);
 • liberális könyvelési szabályok, kreatív költségelszámolás;
 • EU-adószám igénylési lehetőség;
 • a személyi jövedelmek 19 500 EUR éves határig adómentesek;
 • számos megkötött és érvényes egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről.

 

Cipruson bankszámla is nyitható az itt bejegyzett cégek számára (cég és bankszámla ugyanabban az országban). Ez nagyon kedvező, amennyiben a céget e-kereskedelmi célokra kívánják felhasználni.

3 évvel ezelőtt egy nagy tanácsadó cég 400 adószakértőjét kérdezték meg, hogy szerintük melyik az EU összességében legjobb adórendszerét nyújtó országa. Mindent összevetve a szakemberek egyértelműen Ciprust emelték ki az első helyen.

 

Ciprusi cégalapítás előnyei:

 • Jó nemzetközi megítélés
 • Stabil pénzügyi központ
 • Fejlett informatikai és telekommunikációs infrastruktúra
 • Az angol nyelv általános használata
 • Közösségi adószám
 • A nemzetközi egyezmények mentesítik az offshore helyszíneket sújtó korlátozások és szankciók alól.

 

Jellemzők és adózási előnyök:

 • Minden cég egységesen 10 % társasági adót fizet a hajózási vállalatokat kivéve.
 • Alacsony ÁFA kulcs
 • Közösségi adószám igényelhető, amely az Európai Közösségen belül ÁFA mentes kereskedelmet tesz lehetővé
 • Külföldi személytől kapott osztalék adómentes (vagy az érvényben lévő adózási egyezmény szerint)
 • Külföldi személynek fizetett osztalék, kamat, jogdíj adómentes (vagy az érvényben lévő kettős adózási egyezmény szerint)
 • Az értékpapírból származó jövedelem adómentes (vagy az érvényben lévő kettős adózási egyezmény szerint)
 • Ciprus közel 40 országgal kötött egyezményt a kettős adózás elkerüléséről, amely még kedvezőbb adókörnyezet teremt az egyezményes országok polgárai számára.

 

Üzleti Etika:

A tisztelet, a vendégszeretet és a személyes bizalom a ciprusi üzleti környezet sarokköveI. A szigetország jelentős tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kereskedelem és vállalkozások terén. A pontosság nagyon fontos, az üzleti öltözék férfiak és nők számára is szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljen, különösen üzleti kapcsolat kezdetén, sőt meleg időben is. A ciprusiak többsége inkább személyes találkozókat helyezi előtérbe a telefonos konferenciákkal vagy írásbeli kommunikációval szemben, amelyeket túlságosan személytelennek tartanak, és nagy jelentőséget tulajdonítanak az üzleti partnerekkel való személyes kapcsolatok kiépítésének.

FONTOS TUDNI:

A ciprusi sikeres üzleti kapcsolatok kulcsa a:  BIZALOM.

Cégalapítás Cipruson

 • A külföldiek számára ajánlott cégforma a korlátolt felelősségű társaság részvényekkel (Ltd, Limited)
 • A Limited esetében az alaptőkének legalább 1.000 EUR-nak kell lennie, azonban ezt nem kötelező befizetnie a részvényeseknek.
 • A társaság tagjai befizetett részvénytőkéjük mértékéig felelnek a cég kötelezettségeiért
 • A céget Cipruson engedéllyel rendelkező regisztrált ügynök jegyzi be.

 

Tulajdonosok, tisztségviselők

 • Az Ltd-t egy vagy több személy alapíthatja
 • Legalább egy igazgató kinevezése szükséges
 • A részvényes és az igazgató korlátozás nélkül lehet külföldi, lehet természetes vagy jogi személy
 • Titkár kinevezése kötelező, aki természetes személy kell, hogy legyen.
 • A titkárnak nem kötelező ciprusi személynek lennie, de a cég működéséhez elengedhetetlen kapcsolattartási és adminisztratív feladatok ellátása miatt ajánlott. A titkári feladatokat általában a regisztrált ügynök látja el.
 • A tulajdonos(ok), igazgató(k) és a titkár adatai a nyilvános cégjegyzékben szerepelnek.
 • Névleges tulajdonos és igazgató igénybe vehető
 • Anonim struktúra létrehozására alkalmas

 

Cégalapítás menete

 • Kiutazás nem szükséges a cég megalapításához
 • Nem engedélyezett kifejezések a cégnévben (pl.): Euro, European, Royal, National, Global, Imperial, Cooperative, Investment, Financial, Trust, Insurance, Bank, Building Society, Municipal, Chamber of Commerce, University
 • A cégbejegyzés teljes időtartama az adószám megszerzéséig 3-4 hét
 • A bankszámlanyitás nem kötelező, de ajánlott Cipruson.
 • A dokumentumok görög és angol nyelven készülnek.

 

Milyen Dokumentumok szükségesek a Cégalapításhoz?

 

Magánszemély esetén:

 • Érvényes útlevél beszkennelve. Szkennelt kép az Útlevél fényképes részéről, személyes adatairól és az aláírásról.
 • Egy számla, bármilyen (3 hónapnál nem régebbi) közüzemi számla, ahol fel van tüntetve a pontos bejelentett lakcím (NEM postafiók!)
 • Bank referencia levél (3 hónapnál nem régebbi), ahol annak a személynek a számlavezetése történik, aki alapítani szeretné a céget. A banknál igényelhető, angol nyelven kell kérni. Hivatalos banki pecséttel kell ellátva lennie.

 

Cég esetén:

 • Cégkivonat beszkennelve.
 • Beszkennelt változata annak az okiratnak, amely a cég bejelentett székhelyét igazolja

 

Működés

 • A társaságnak könyvelést kell vezetnie és adóbevallást kell benyújtania.
 • Ciprusi könyvelő alkalmazása kötelező.
 • Auditált beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségnek kell eleget tenni

 

Cégalapítási díjak:

az Ügyfélkapu (jobb oldalon felül, a menüben) > Shop (a fejlécben, a bal felső részen) gombra kattintva érhetők el.

 

Cégalapításról további információk:

 

Bejegyzés módja: Az Alapító okiratot és az Alapszabályt a cég részvényeseinek kell aláírniuk. A részvényesek száma min. 1.
Cég státusza: Adórezidens cég
Társasági forma: Zártkörűen működő részvénytársaság
Irányadó társasági jog: International Trust Law of Cyprus.(Ciprusi Nemzetközi Társasági Jog)
Cégnév lehetséges végződése Ltd., Limited.
Cégnév korlátozások: A Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Cooperative, World-wide, Investment, Financial, Trust kifejezések nem szerepelhetnek a cégnévben.
Bejegyzéshez szükséges idő: 2-4 hét
Igazgatók száma: Minimum 1 bármilyen nemzetiségű. Egy helyi igazgató kötelező az adórezidens cégekben.
Részvényesek száma: Minimum 1
Minimális tőke Nincs min. követelmény, általában 1000 EUR, amelynek befizetése nem kötelező
Könyvelési/beszámolási kötelezettség Auditált mérleg készítése évente törvényi követelmény
Részvények típusa: Névre szóló részvények
Éves adó és illeték: a netto profit 12,5%-a és 350 EUR a tárgy évben
Publikus adatok: Bejegyzett iroda, igazgatók, titkár, részvényesek
Haszonélvezők megnevezése: Nem követelmény
Bejegyzett iroda: A helyi bejegyzett iroda törvényi követelmény.
Bejegyzett titkár/ügynök: Cégtitkár törvényi követelmény
Kettős adóztatást elkerülő egyezmény: Ciprus számos európai és észak-amerikai országgal kötött egyezményt a kettős adózás elkerüléséről. Az adórezidens cégekre vonatkozik a kettős adóztatást elkerülő egyezmény.

 

Különbségek a ciprusi rezidensés non-rezidens cégek között

A ciprusi Adóhivatal gyakorlata alapján egy céget Cipruson adórezidensként ismer el, amennyiben legalább egy igazgatója a cégnek ciprusi adórezidens. Ez némileg ellentmond a „place of effective management” elveinek, hiszen e szerint egy céget rezidensként kell elismerni Cipruson, ha az igazgatók többsége a szigetországban adórezidens, valamint a cég tényleges irányítása innen történt. Ennek meghatározása számos tényező együttes vizsgálata alapján állapítható meg (bankszámla-irányítás, meghatalmazottak eljárási jogosultsága, ténylegesen fenntartott iroda, alkalmazottak, stb.)

Abban az esetben, ha a cég igazgatóinak többsége nem ciprusi adórezidens, kérvényezhető, hogy a céget az adóhivatal minősítse non-rezidens státuszúvá. Ez egy külön eljárás, amelyet a cégbejegyzést követően lehet kezdeményezni az adóhivatalnál. Ebben az esetben tehát a cég igazgatóinak többsége (lehetőleg mindegyike) nem ciprusi adórezidens személy.

 

Megrendeléshez  töltse ki az alábbi űrlapot:

 

Ciprusi Cégalapítás megrendelése

  Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Cég adatai

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Titkár Iratainak, Okmányainak feltöltése itt

 • Titkár - Biztonsági kérdések

 • A Cég Tulajdonosainak Adatai

 • Új cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonos és a Cég Kapcsolata

 • Adatvédelem

 • a Simfalogic Corporation (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeli, és sem a megrendelés időbeli hatálya, sem annak érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a másik Fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használja fel, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, és azzal semmilyen egyéb más módon nem él vissza.

  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, cégalapítási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  4. A személyes adatok, adatfeldolgozásra, átadásra kerülnek a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóinak, a cégalapítási, könyvelési, és adózási feladatokat ellátó munkavállalóinak, illetve az adatfeldolgozóinak, továbbá a postázás, szállítás céljából az adott ország állami postájához, illetve a megbizott futárszolgálatnak, és a vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.

  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további bővebb információkat a Simfalogic Corporation honlapján, az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet írása

 

Verification / Ellenőrzés

 

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába)
 • Bankkártyával (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani)
 • Banki utalással  (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani)

          ezekkel a lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.