Cégalapítás Németországban

 • Home
 • Cégalapítás Németországban

Cégalapítás Németországban

Német Cégalapítás

Németország vezető gazdasági hatalom, Az európai Unió alapító tagja, minden jelentős nemzetközi pénzügyi, gazdasági és diplomáciai szervezetben képviseli magát (EU, ENSZ, OECD, NATO, EBESZ stb.)

Németországi cégalapítás előnyei

 • Németország gazdasági jelentősége és presztízse nem kérdőjelezhető meg, egy német cég ugyanezzel a megítéléssel találkozik
 • A német ipar világelső márkákat alkotott, abszolút státuszt szerezve magának a világgazdaságban
 • Nemzetközi adóegyezmények kiterjedt hálózatával rendelkezik
 • 0% ÁFA az EU-tagállamok közötti üzleti vállalkozások számára
 • Európa egyik vezető gazdasága
 • Az első 10 legnagyobb gazdaság között van a világon
 • Az első 10 legnagyobb exportőr között van a világon
 • Az EU egyik legfontosabb tagja
 • High-tech infrastruktúra
 • A multinacionális cégek központja (Volkswagen, Allianz, BMW, Siemens, Bayer)
 • Minősített személyzet
 • Az üzleti bevándorlás lehetősége
 • Távoli (online) cégalapítás

 

Általános információk a németországi adórendszerről

 • A társasági adó mértéke általános, a kedvező adózás az általunk ajánlott megoldásokon keresztül érvényesíthető
 • Iparűzési adó: Meghatározott nyereséghányad és a helyi önkormányzat által kivetett adókulcs szorzataként kerül meghatározásra, az adózás előtti eredmény 7-16 %-át teszi ki, településenként változó.
 • Az ÁFA kulcs az európai átlagnak megfelelő.
 • Iparkamarai regisztráció szükséges. A kamarai tagságot évente meg kell újítani, a tagdíj mértéke az éves árbevétel nagyságától függ.
 • Az osztalékadó kedvezménye külföldi kedvezményezett esetén az érvényes kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szerint vehető igénybe.

 

Főbb társasági formák

 • Németországban számos társasági forma van használatban – egyéni cég, részvénytársaság, európai részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, betéti részvénytársaság, stb. – amelyek közül a legelterjedtebb, külföldiek által alapítható cégformákat tárgyaljuk.

 

Részvénytársaság (AG, Aktiengesellschaft)

 • A tagok felelőssége részesedésük arányában oszlik meg, a társaság felelőssége a társaság vagyonáig terjed. A tőkeminimumot törvény határozza meg. Az AG létrehozásához minimálisan egy részvényes kell, az alaptőke minimum 50.000 EUR. Az AG jogi személy, létrehozásához alapszabály és közjegyző szükséges. A részvénytársaság közgyűléssel, igazgatósággal és felügyelő bizottsággal rendelkezik. A Felügyelő Bizottság (SB), amely legalább három tagból áll, rendszeresen figyelemmel kíséri az igazgatótanács tevékenységét.

 

Korlátolt felelősségű társaság (GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

 • A GmbH önálló jogi személy. Legalább két független testülete az ügyvezető és a taggyűlés, amely lehet azonos személy, tehát egyszemélyes társaság alapítható. A tagok vagyoni felelőssége törzsbetétjük mértékéig terjed. A törzstőke összege minimum 25.000 EUR. Az alaptőke befizetése kötelező (vagyontárgyak is elfogadottak), befizetés után ki is vehető; gyorsabb a cégalapítás ügymenete, mint UG esetében.

 

UG  (Unternehmergesellschaft)

 • 2008. November 1-től 1 EUR törzstőkével is létrehozható Kft (UG). Az alapító társasági tagok ugyanis szabadon határozhatják meg a törzsbetét nagyságát.  (minimum 100 € az elfogadott) Az UG minden más szempontból a GmbH keretei között működik. A 25.000 EUR törzstőkét a megtermelt nyereségből kell a későbbiekben befizetni (A nyereség egynegyede nem fizethető ki osztalékként, hanem kizárólag tőkeemelésre fordítható, amíg el nem éri a cég a 25.000 €-os összeghatárt) A z (UG) a 100.000 eurós nyereség elérésekor átalakulhat GmbH-vá.

 

Betéti Társaság (KG, Kommanditgesellschaft)

 • A betéti társaságot legalább két tag alapíthat, amelyek közül a beltag teljes vagyonával, korlátlanul felel a társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért, a kültag bevitt vagyona mértékéig vállal felelősséget. Törzstőke minimum nincs, a betétek mértékét a tagok határozzák meg. A korlátolt felelősségű társaságban a vezetői döntéseket az általános tagok végzik.

 

GmbH & Co. KG

 • Azok a német betéti társaságok, amelyeknek beltagja korlátolt felelősségű társaság, a “GmbH & Co.” megjelölést viselik. E cégforma alapítása számos előnnyel bír, amelyet az alábbiakban ismerhet meg:

 

Ajánlott cégforma: GmbH & Co. KG

A cégforma előnyei

 • 0 % társasági adó (nem alanya)
 • Magas nyereséghatárig mentes az iparűzési adó alól
 • Közösségi adószám igényelhető
 • KG társasági szerződését nem kell letétbe helyezni, egyszerűen módosítható
 • A bankszámlát kötelező Németországban vezetni
 • Ha a cég rendelkezik német bankszámlával, a belföldi vásárlások után az ÁFA visszaigényelhető.
 • A cég kiutazás nélkül is megalapítható
 • Vállalati szerkezet
 • Tulajdonosok
 • A GmbH & Co. KG-nek minimum 2 alapító tagja van, akik közül az egyik beltagként, a másik kültagként kerül bejegyzésre
 • Korlátolt felelősség: A beltag egy európai korlátolt felelősségű társaság, ezáltal a korlátolt felelősség biztosított
 • A kültag lehet jogi vagy természetes személy
 • Törzstőke, részesedési arányok
 • Minimum törzstőke követelmény nincs meghatározva, a társaság bármekkora tőkével megalapítható
 • Nyereségoptimalizálás: A részesedési arányok szabadon meghatározhatók, szakértőink segítenek a legoptimálisabb osztalékkivételt biztosító részesedési arányok meghatározásában
 • A törzstőkét nem kötelező bankszámlán elhelyezni
 • A cég tisztségviselői
 • Legalább egy ügyvezető szükséges, aki természetes személy kell, hogy legyen

 

Működés

 • A GmbH & Co.KG-nek könyvvezetési, bevallási és beszámoló készítési kötelezettsége van.
 • Németországi székhely fenntartása kötelező hivatalos cégközpontban (a székhelyet cégközpontban biztosítjuk)
 • Cégközpontunkban teljes körű szolgáltatást nyújtunk, a székhelyszolgáltatás mellett csomagajánlataink között levél –és faxtovábbítás, üzenetrögzítő, telefon és telefax szám, domain és email regisztráció, konferenciaterem használatot tartalmaznak.

A német cégalapítás teljes átfutása ideje – a közösségi adószám megszerzéséig 1-2 hónapot is igénybe vehet.

 

A cégalapítás menete:

Szükséges iratok:  – személyigazolvány és lakcímkártya beszkennelt változata (Erkölcsi bizonyítvány megléte nem szükséges).

 • Cégnév kiválasztása (legalább 3 variáció)
 • Leendő cége fő tevékenységének kiválasztása
 • A társasági szerződés közjegyzői okiratba foglalása

–      A törzstőke összegének befizetése

–      Alapító okirat elkészítése, (aláírása Németországban)

–      Iparűzés bejelentése

–      Bankszámlanyitás

–     Közösségi adószám kiváltása, igénylése (amikor megérkezik a cégbíróságról a Végzés, ami igazolja a társaság bejegyzését, a Finanzamt-nál (adóhivatal) kell benyújtani a kérvényt az EU-s számra. A közösségi adószám megérkezésének pontos idejét nem lehet megjósolni, akár hetekig el is húzódhat, teljes mértékben a hivatalon múlik.

Cégalapítási díjak:

az Ügyfélkapu (jobb oldalon felül, a menüben) > Shop (a fejlécben, a bal felső részen) gombra kattintva érhetők el.

 

Megrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot:

 

Német Cégalapítás megrendelése

  Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Cég adatai

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Titkár Iratainak, Okmányainak feltöltése itt

 • Titkár - Biztonsági kérdések

 • A Cég Tulajdonosainak Adatai

 • Új cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonos és a Cég Kapcsolata

 • Adatvédelem

 • a Simfalogic Corporation (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeli, és sem a megrendelés időbeli hatálya, sem annak érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a másik Fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használja fel, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, és azzal semmilyen egyéb más módon nem él vissza.

  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, cégalapítási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  4. A személyes adatok, adatfeldolgozásra, átadásra kerülnek a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóinak, a cégalapítási, könyvelési, és adózási feladatokat ellátó munkavállalóinak, illetve az adatfeldolgozóinak, továbbá a postázás, szállítás céljából az adott ország állami postájához, illetve a megbizott futárszolgálatnak, és a vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.

  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további bővebb információkat a Simfalogic Corporation honlapján, az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet írása

 

Verification / Ellenőrzés

 

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába)
 • Bankkártyával (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani)
 • Banki utalással  (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani)

          ezekkel a lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.