Cégalapítás Írországban

 • Home
 • Cégalapítás Írországban

Cégalapítás Írországban

Cégalapítás Írországban

Amerika egyik legnagyobb jelentőségű üzleti magazinja, a Forbes 2013-as felmérése alapján Írország a világ legkedvezőbb országának számított a vállalkozások elindítása és fenntarthatósága  szempontjából, és azóta is folyamatosan a világ élmezőnyébe tartozik ebből a szempontból.

Az egy főre jutó éves GDP 2017-ben közel 69 ezer USD, Írország ezzel is az élmezőnyben foglal helyet. A külföldi befektetők igen kedvelt célállomása a szigetország, mivel rugalmas és fejlett jogi és szabályozási rendszerének köszönhetően kiváló vállalkozási lehetőségeket biztosít.

További Általános Információk:


A vállalkozás indításának első lépése a tervezett tevékenységnek megfelelő vállalkozási forma megválasztása.

Írországban a vállalkozások törvényi szabályozását a Companies Act, 1963 tartalmazza. A legelterjedtebb vállalkozási forma az un. „Incorporated Company, Limited by shares”.

Ennek az önálló jogi személyként kezelt vállalkozási formának négy változata van:

 • Public Limited Company
 • Company Limited by Guarantee not having a share capital
 • Private Company Limited by shares
 • Private Company Limited by guarantee having a share capital

A vállalkozások regisztrációjáért felelős hivatal a Companies Registration Office (CRO).

Az alábbi vállalkozási formák közötti választásra van lehetőség:

–         Egyéni vállalkozás (un. „sole trader”)

Az üzleti tevékenységet saját nevében végző személy.

–         Üzleti partnerség

Két vagy több személy profit elérése céljából végzett közös üzleti tevékenysége.

–         Korlátolt felelősségű társaság

Korlátozott felelősséggel bíró személyi csoport, amely abból a célból jön létre, hogy a csoport nevében üzleti tevékenységet folytasson.

–         Szövetkezet

Olyan társulás, amely azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban saját tagjai számára üzleti tevékenységet végezzen termékek és szolgáltatások – minimális költség melletti – előállítása révén. Bár az ilyen típusú szervezet is realizálhat profitot, amit szétoszt osztalék formájában a tagság között, de általában nem ez a fő célja.

A vállalkozási forma kiválasztása különböző szempontok alapos  mérlegese alapján történhet meg.

A döntés során az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

–         Az üzleti tevékenység típusa

–         A potenciális fogyasztók típusa, tulajdonságai

–         A vállalkozás kockázata

–         Törvényen alapuló kötelezettségek, korlátozások

–         Az üzlet nagysága

–         A menedzsment felépítése

–         Az üzleti tevékenység közterhei.

Írországi cégalapítás előnyei:

 • Egyszerű és gyors cégalapítás.
 • Rugalmas és fejlett jogi és szabályozási rendszer
 • Kiváló vállalkozási környezet
 • Közösségi adószám

Általános információk az írországi adórendszerről:

 • Írország rendelkezik Európa egyik legalacsonyabb társasági adókulcsával
 • Az ÁFA kulcsa általános
 • Az alanyi ÁFA mentesség feltételei egyszerűen teljesíthetőek
 • A külföldi személynek fizetett osztalék adómentes (vagy az érvényes kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint fizetendő az adó)
 • Írországnak 62 országgal van hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről.
 • Vállalati szerkezet

Tulajdonosok:

 • Minimum 1 tulajdonos szükséges, aki korlátozás nélkül lehet külföldi
 • A tulajdonos lehet természetes vagy jogi személy
 • Névleges tulajdonos szolgáltatás igénybe vehető, ezáltal a valós tulajdonos neve nem kerül be a cégjegyzékbe

Igazgatók:

 • Minimum 1 igazgató szükséges
 • A tulajdonos lehet igazgató is egy személyben
 • Nem kötelező rezidens ügyvezető alkalmazása
 • EU állampolgár korlátozás nélkül lehet ügyvezető

Titkár:

 • 1 db titkár kötelező
 • A titkár lehet cég vagy magánszemély
 • Igazgató lehet titkár
 • Helyi titkár igénybe vehető. Célszerűségi okokból javasoljuk is egy helyi titkár vagy helyi igazgató kinevezését.

Cégalapítás menete:

 • A cégalapításhoz nem szükséges Írországba utazni.
 • A cégbejegyzés elektronikusan történik, amely igen gyors cégeljárást tesz lehetővé.
 • Az ír cégnek szükséges Írországban vezetnie a bankszámláját
 • A bankszámlanyitáshoz esetenként nem szükséges Írországba utazni.
 • Mint a legtöbb Európai országban, a bankszámlanyitás szempontjából Írországban is ajánlott egy természetes személy részvényes részvétele a cégben. Ő a későbbiekben az egyszerű cégeljárásnak köszönhetően a későbbiekben könnyen kiléphet

Cégalapítás ideje:

 • A cégbejegyzés kb. 5 nap, a dokumentumok hitelesítése és a szállítás összesen kb. 3-4 hét
 • A Bankszámlanyitás 3-4 hetet vesz igénybe
 • A közösségi adószám megszerzése azonban akár 4-6 hónapot is igénybe vehet.

Működés:

 • Az ír cégeknek könnyvezetési és bevallási kötelezettségük van, valamint éves beszámolót kell benyújtaniuk
 • Az első beszámoló benyújtása a cégbejegyzést követő 18. hónapban esedékes
 • 7,5 M EUR árbevétel felett könyvvizsgálati kötelezettség keletkezik

Cégalapítási díjak:

az Ügyfélkapu (jobb oldalon felül, a menüben) > Shop (a fejlécben, a bal felső részen) gombra kattintva érhetők el.

Megrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot:

Ír Cégalapítás megrendelése

  Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Cég adatai

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Titkár Iratainak, Okmányainak feltöltése itt

 • Titkár - Biztonsági kérdések

 • A Cég Tulajdonosainak Adatai

 • Új cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonos és a Cég Kapcsolata

 • Adatvédelem

 • a Simfalogic Corporation (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeli, és sem a megrendelés időbeli hatálya, sem annak érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a másik Fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használja fel, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, és azzal semmilyen egyéb más módon nem él vissza.

  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, cégalapítási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  4. A személyes adatok, adatfeldolgozásra, átadásra kerülnek a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóinak, a cégalapítási, könyvelési, és adózási feladatokat ellátó munkavállalóinak, illetve az adatfeldolgozóinak, továbbá a postázás, szállítás céljából az adott ország állami postájához, illetve a megbizott futárszolgálatnak, és a vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.

  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további bővebb információkat a Simfalogic Corporation honlapján, az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet írása

 

Verification / Ellenőrzés

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába)
 • Bankkártyával (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani)
 • Banki utalással  (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani)

          ezekkel a lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.