Cégalapítás Horvátországban

 • Home
 • Cégalapítás Horvátországban

Cégalapítás Horvátországban

Cégalapítás Horvátországban

 

Miért ajánljuk Horvátországot?

 • Turizmus és idegenforgalom központi gazdasági szerepe
 • Stratégiai fontosságú közlekedés-földrajzi helyzet
 • Különleges természeti adottságok
 • Cégalapítás ingatlanvásárlás, ingatlanhasznosítás céljából
 • Cégalapítás hajó birtoklás céljából
 • Cégalapítás az idegenforgalom üzleti lehetőségeinek kiaknázására

 

Jellemzők és adózási előnyök

 • Horvátország hivatalos pénzneme a Kuna
 • Az idegenforgalomhoz és a közúti, vasúti és tengeri közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások nagy ütemben fejlődnek.
 • Európai Unióhoz való csatlakozás időpontja 2013. július
 • A vagyonszerzés és vagyonátruházás adó –és illetékmentes (pl. ingatlan átruházás, örökösödés)

 

A horvát cégalapítás előnyei

 • A költségek jelentős részével csökkenthető az adóalap
 • A kereskedelem, turizmus, ingatlanhasznosítás és ingatlankereskedelem tevékenységek folytatása nem igényel speciális engedélyt és nincsenek speciális követelményei.
 • Ingatlanvásárlás vagy vagyonértékű jog vásárlása külföldi személy által csak a horvát Igazságügyi Minisztérium engedélyével lehet, azonban az engedélyezési eljárás akár évekig is elhúzódhat és a felmerülő komplikációk miatt (pl. rendezetlen tulajdonviszonyok, építési engedély nélkül épített ingatlan) miatt sikertelenül zárulhat. Egy Horvátországban bejegyzett cég segítségével ezek a problémák elkerülhetők.
 • Idegenforgalmi- és vendéglátó tevékenységet csak kereskedelmi társaságok, egyesületek és egyéni vállalkozók, magánszemélyként pedig kizárólag horvát állampolgárok folytathatnak.

 

Ajánlott társasági forma

A leginkább ajánlott társasági forma az d.o.o., amely egy jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság. Az d.o.o. a horvát cégen keresztül elérhető előnyök maximális hasznosítására alkalmas, a részvénytársaságnál nagyságrendekkel alacsonyabb befektetéssel.

 

Vállalati szerkezet

Törzstőke és tagi kötelezettségek:

 • A korlátolt felelősségű társaság (d.o.o) előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul
 • A törzstőke minimum 20.000 HRK (kb. 2600 EUR)
 • A törzstőkét letétbe kell helyezni a cég bankszámláján.
 • A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétek nyújtására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság egyéb kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.

 

Tulajdonosok:

 • A d.o.o. egyetlen taggal is alapítható
 • Az d.o.o. tagja lehet cég vagy magánszemély
 • Külföldi személy korlátozás nélkül lehet tag

 

Igazgató:

 • Legalább egy ügyvezető szükséges, aki magánszemély
 • Az ügyvezetőnek nem kötelező munkaviszonyban lennie
 • Bármely EU tagállam állampolgára korlátozás nélkül lehet ügyvezető
 • Az ügyvezető vízum nélkül jogosult 90 napos tartózkodásra Horvátországban üzleti okok miatt
 • 90 napnál hosszabb kint tartózkodás esetén üzleti vízumot kell kérelmezni

 

Cégnév:

 • A cégnévnek horvát nyelvűnek kell lennie Külföldi cégnév használható leányvállalat alapítása esetén (az anyavállalat nevét cégkivonattal kell igazolni)
 • Külföldi cégnév használható abban az esetben, ha az alapító személy engedéllyel rendelkezik a név használatára (saját tulajdonnév).

 

Székhely:

 • A társaság székhelyét bérleti szerződéssel vagy tulajdoni lappal kell igazolni

 

Könyvvitel:

 • A horvát cégeknek könyvvezetési és bevallási kötelezettségük van, valamint éves beszámolót kell benyújtaniuk.
 • Az éves beszámoló tartalmazza az eredménykimutatást, mérleget és a társasági adóbevallást.
 • Az ÁFA bevallás gyakorisága általában negyedéves vagy havi.

 

A cégalapítás menete

Ahhoz, hogy céget alapítson Horvátországban, ismernie kell a horvát nyelvet és a Cégtörvényt.

 • Az alapító okiratok aláírása közjegyző előtt Horvátországban személyesen történik.
 • Bankszámlanyitás kötelező Horvátországban. A bankszámlanyitás személyesen történik.
 • A törzstőke befizetést átutalással kell teljesíteni. A törzstőke a cég bejegyzéséig zárolva van. Cégbejegyzést követően az igazgató rendelkezhet a számla felett.
 • Miután a bank kiadja a törzstőke igazolást, a közjegyző benyújtja az alapító okiratokat és a törzstőke igazolást a Cégbíróságra.
 • A cégalapítás ideje: Az előkészítés, a név engedélyeztetése, a bankszámlanyitás és a törzstőke befizetés kb. 2 hetet vesz igénybe. a dokumentumok benyújtása után a cégbírósági bejegyzés kb. 3 hét.
 • A cégbejegyzést követően a céget be kell jelenteni a statisztikai hivatalnál és az adóhivatalnál, valamint aktiválni kell a bankszámlát.

Már “előre” alapított, “kész” cég vásárlása nem lehetséges Horvátországban.

 

Cégalapítási díjak:

az Ügyfélkapu (jobb oldalon felül, a menüben) > Shop (a fejlécben, a bal felső részen) gombra kattintva érhetők el.

 

Megrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot:

 

Horvát Cégalapítás megrendelése

  Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Cég adatai

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Titkár Iratainak, Okmányainak feltöltése itt

 • Titkár - Biztonsági kérdések

 • A Cég Tulajdonosainak Adatai

 • Új cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonos és a Cég Kapcsolata

 • Adatvédelem

 • a Simfalogic Corporation (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeli, és sem a megrendelés időbeli hatálya, sem annak érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a másik Fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használja fel, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, és azzal semmilyen egyéb más módon nem él vissza.

  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, cégalapítási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  4. A személyes adatok, adatfeldolgozásra, átadásra kerülnek a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóinak, a cégalapítási, könyvelési, és adózási feladatokat ellátó munkavállalóinak, illetve az adatfeldolgozóinak, továbbá a postázás, szállítás céljából az adott ország állami postájához, illetve a megbizott futárszolgálatnak, és a vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.

  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további bővebb információkat a Simfalogic Corporation honlapján, az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet írása

 

Verification / Ellenőrzés

 

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába)
 • Bankkártyával (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani)
 • Banki utalással  (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani)

          ezekkel a lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.