Cégalapítás Bulgáriában

 • Home
 • Cégalapítás Bulgáriában

Cégalapítás Bulgáriában

A magyar kft bolgár megfelelője az OOD, egyszemélyes változata az EOOD. Ezek a cégformák mindössze 2 BGN (kb. 1 Euro) törzstőkével alapíthatóak. A cégek tulajdonosa lehet vállalkozás vagy természetes személy.  Bulgáriában egy új cég megalapítása általában két hetet vesz igénybe. Bármely bolgár városban vagy településen lehet a cég székhelye. A társaság cégvezetési címe a székhely címétől eltérhet.

Néhány külföldi ország törvényeitől eltérően a törvény Bulgáriában nem határoz meg minimális létszámot egy vállalatnál. A társaságnak csak egy tulajdonosa lehet, és a tulajdonos lehet külföldi. A tulajdonos maga lehet egy menedzser is, és aláírhat a cég nevében – ebben az esetben nincs szükség menedzser kinevezésére.

Bulgária nagyon vonzó célország a vállalkozók számára. Számos ipari régióval és központtal, kiépített infrastruktúrával, magasan képzett, változásra nyitott szakemberekkel rendelkezik, igen kedvező adózási feltételek jellemzik.

 

Cégalapításhoz szükséges:

 • bankszámlanyitás,
 • cégbélyegző,
 • állami illeték,
 • illeték a bolgár közlönybe való megjelenítésre,
 • BULSTAT illeték,
 • közjegyző illeték, illetve az okmányok hitelesítése, és
 • székhely

 

Bulgáriai cégalapítás előnyei

 • Egyik legalacsonyabb európai társasági adókulcs
 • Nincs iparűzési adó
 • Közösségi adószám igényelhető
 • A cégalapításhoz és bankszámlanyitáshoz nem szükséges Bulgáriába utazni

 

Jellemzők és adózási előnyök

 • Bulgária hivatalos fizetőeszköze a bolgár leva (1 BGN = 0,51 EUR), de az euró széles körben elfogadott
 • Kft 2 BGN törzssőke befizetésével alapító
 • A társasági adó 10%
 • Az általános ÁFA kulcs 20%
 • Közösségi adószám igénylése után az Európai Unión belüli forgalom ÁFA-mentes
 • Nincs osztalékadó, ha az osztalékot európai állampolgár vagy társaság veszi ki
 • Bulgáriában olcsó a munkaerő. (A minimálbér összege 120 EUR, az átlagbérek 300 EUR körül alakulnak. )
 • Bulgáriának 61 országgal van érvényes egyezménye a kettős adózás elkerüléséről.

 

Vállalati szerkezet

A szakemberek által ajánlott társasági forma az OOD, amely egy jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság.

 • A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul
 • OOD 2 BGN (kb. 1 EUR) törzstőkével alapítható
 • A törzstőkét a cég bankszámláján el kell helyezni
 • A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétek nyújtására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
 • A társaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.
 • A korlátolt felelősségű társaság elnevezés rövidítését – OOD – a cégnévben fel kell tüntetni.

 

Tulajdonosok:

 • Az OOD egyetlen taggal is alapítható (ebben az esetben a megnevezés egyszemélyes Kft – EOOD)
 • Az OOD tagja lehet cég vagy magánszemély
 • Külföldi személy korlátozás nélkül lehet tag

 

Igazgató:

 • Minimum egy ügyvezető szükséges
 • Ügyvezető csak természetes személy lehet
 • Az ügyvezető lehető külföldi állampolgár

 

Székhely:

 • A társaságnak rendelkeznie kell székhellyel Bulgáriában
 • A székhelyet tulajdoni lappal vagy bérleti szerződéssel kell igazolni

 

Könyvvitel:

 • A bolgár cégeknek könnyvezetési és bevallási kötelezettségük van, valamint éves beszámolót kell benyújtaniuk.
 • Az éves beszámoló tartalmazza az eredménykimutatást, mérleget és a társasági adóbevallást.
 • Az ÁFA bevallás gyakorisága általában negyedéves vagy havi.
 • Felkészült könyvelőkkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Cégalapítás

A cégalapításhoz szükséges dokumentumok fordítása és hitelesítése készülhet az alapító országában. Ezt megküldjük a bolgár közjegyzőnek, aki lefoglalja a cégnevet, elkészíti az társasági szerződést és az aláírási címpéldányt.

Egyszemélyes társaság esetén alapító okirat készül.Az alapító dokumentumok aláírása közjegyző előtt, a törzstőke befizetése pedig személyesen történik, de a kiutazás nélküli alapításra és bankszámlanyitásra is van mód. Ebben gyakorlattal rendelkezünk, kollegáink részletes tájékoztatást adnak és minden szükséges eljárást szakszerűen elvégeznek Ön helyett.

Az aláírt dokumentumokkal és bank által kiállított törzstőke befizetési igazolással együtt a közjegyző benyújtja a cégbejegyzési kérelmet a cégbíróságra. Az illeték összegét megbízási díjunk tartalmazza.

 

A cégalapítás ideje:

Az adatgyűjtés, a fordítások elkészítése és a hitelesítés általában 1-2 hete vesz igénybe.

A cégalapítás ideje kb. 2 hét (dokumentumkészítéssel és hitelesítéssel együtt)

A közösségi adószám megszerzése kb. 2-3 hét. A közösségi adószám igényléséhez minimum egy évre szóló könyvelési szolgáltatási szerződés megkötése szükséges.

A teljes alapítási folyamat tehát a határidők pontos megtartása mellett 4-5 hetet vesz igénybe.

 

Cégalapítási díjak:

az Ügyfélkapu (jobb oldalon felül, a menüben) > Shop (a fejlécben, a bal felső részen) gombra kattintva érhetők el.

 

További Információk:

 

Bejegyzés módja: A bejegyzés két lépésből tevődik össze: 1, Az alapítók aláírják az Alapszabályzatot, az aláírásoknak nem kell közjegyző által hitelesítettnek lenniük. 2, Vállalkozás Cégbíróságra történő bejegyzése. Az alapító okiratok bolgár nyelvűeknek kell lenniük. Személyes jelenlét nem szükséges.
Társasági forma: Részvénytársaság
Irányadó társasági jog: Commercial Law of the Republic of Bulgaria 48/1991 amending & completing law 38/2006
Cégnév lehetséges végződése Korlátozott felelősségű társaság /OOD/ООД

Egyszemélyes korlátozott felelősségű társaság / EOOD/EOOД

Cégnév korlátozások: A Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Investment, Financial, Trust, Insurance kifejezések nem szerepelhetnek a cégnévben.
Bejegyzéshez szükséges idő: 1-2 hét
Igazgatók száma Min. egy igazgató, aki csak természetes személy lehet.
Részvényesek száma EOOД – 1részvényes

ООД – minimum 2 részvényes

Minimális tőke Minimum 1 EUR/részvényes
Könyvelési/beszámolási kötelezettség Éves mérleget kell készíteni. Az ÁFA bevallás és a „statisztikai jelentés” benyújtása havonta kötelező.
Részvények típusa: Bemutatóra szóló részvények nem kerülnek kibocsátásra. Az alaptőke a tagok által kerül meghatározásra, ami nem lehet kevesebb, mint 10 BGN.
Éves adó és illeték: 10% of net profit
Publikus adatok: Tagok, igazgatók, székhely adatai, a cég tőkéje, tevékenységi kör.
Bejegyzett iroda: A cég fő tevékenységének megfelelő helyi bejegyzett iroda törvényi követelmény
Bejegyzett titkár/ügynök: Nem követelmény, de ajánlatos
Kettős adóztatást elkerülő egyezmény: Bulgária számos európai és észak-amerikai országgal kötött egyezményt a kettős adózás elkerüléséről.

 

Megrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot:

 

Bolgár Cégalapítás megrendelése

  Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Cég adatai

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Titkár Iratainak, Okmányainak feltöltése itt

 • Titkár - Biztonsági kérdések

 • A Cég Tulajdonosainak Adatai

 • Új cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonos és a Cég Kapcsolata

 • Adatvédelem

 • a Simfalogic Corporation (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeli, és sem a megrendelés időbeli hatálya, sem annak érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a másik Fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használja fel, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, és azzal semmilyen egyéb más módon nem él vissza.

  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, cégalapítási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  4. A személyes adatok, adatfeldolgozásra, átadásra kerülnek a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóinak, a cégalapítási, könyvelési, és adózási feladatokat ellátó munkavállalóinak, illetve az adatfeldolgozóinak, továbbá a postázás, szállítás céljából az adott ország állami postájához, illetve a megbizott futárszolgálatnak, és a vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.

  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további bővebb információkat a Simfalogic Corporation honlapján, az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet írása

 

Verification / Ellenőrzés

 

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába)
 • Bankkártyával (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani)
 • Banki utalással  (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani)

          ezekkel a lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.