Adózás Németországban

 • Home
 • Adózás Németországban

Adózás Németországban

Egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről:

A Németország és Magyarország közötti egyezmény a kettős adóztatásról megakadályozza azt, hogy a magyar természetes vagy jogi személyek a Németországban megszerzett és adózott bevételeit Magyarországon ismételten megadóztassák. Az a nemzetközi elv érvényesül, hogy a jövedelem után abban az országban kell adót fizetni, amelyben azt megkeresték.

 

Egységes Társasági Adó

A német adójog nem tesz különbséget magyar anyacég németországi telephelye, vagy a német jogállás szerint önálló belföldi társaságként működtetett magyar leányvállalat között. Mindkét esetben németországi adóalanynak minősül, így mindkét vállalti adóforma adóköteles.

A társasági adót a vállalat nyereségére vetik ki, mértéke Németországban egységesen 15%.

 

Jövedelemadó

 1. Adómentes összeg: 0-7.664,00.- €/év. Adómentes.
 2. Alsó zóna: növekedő adóhányad 15%-tól 23,97-ig 7.665,00.-12.739,00.- €
 3. Progressziós zóna: növekedő adóhányad 23,97%-tól 42,00%-ig 12.70,00- 52.151,00.- €
 4. Proporcionális zóna: 42%-os adóhányad 52.152,00.- € fölött.

 

Iparűzési Adó

Az iparűzési adót a városok, községek vonják be saját céljaikra, a mértékét is ők állapítják meg, ezért ez régiónként igen eltérő Németországban. Általánosságban elmondható, hogy az iparűzési adó mértéke cca. 15%-ot tesz ki, így a 25%-os társasági adóval együtt a vállalatok tényleges adóterhe általában kb. 40% -ot tesz ki.

 1. január 1-től azonban összességében csökkent az össz adóteher 40%-ról cca. 29,83%-ra.
 2. Természetes személyek 24.800,00.- € jövedelemig nem esnek az iparűzési adókötelezettség alá, emellett adókedvezményt kapnak olyan formában, hogy a már befizetett iparűzési adót  beszámíthatják a személyi jövedelemadóba.

 

Forgalmi Adó

 • Németországban az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó termékekre és szolgáltatásokra jelenleg 19%-os adót vetnek ki. Élelmiszerekre, könyvekre, művészeti és más kultúrális termékekre, valamint az életfenntartás szempontjából fontos árucsoportokra a forgalmi adó mértéke 7%.
 • Németországban külföldi, de Európai Unió tagországaival folytatott kereskedelmi tevékenység után nem kell felszámítani a jelenleg érvényes forgalmi adót, vagyis az árú nettóban kerül értékesítésre.
 • A külföldi vállalatok németországi telephelyei, mint belföldi adóalanyok a német adójog szerint a lebonyolított üzletek utáni bevételt a német adóhivatal felé (Finanzamt), havonta vagy negyedévente (általános adó forgalomtól függően) kötelesek bevallani és befizetést teljesíteni.