Adózás Horvátországban

 • Home
 • Adózás Horvátországban

Adózás Horvátországban

 

 • Az ÁFA általános mértéke 25%, továbbá két kedvezményes adókulcsot is alkalmaznak (Az élelmiszerek, és újságok értékesítésére, illetve a turisztikai szolgáltatások, vendéglátó-ipari tevékenységek, szálláshely szolgáltatások nyújtására a kedvezményes 13%-os kulcs vonatkozik; míg például a könyvek vagy egészségügyi eszközök értékesítését 5%-os általános forgalmi adó terheli.)
 • Nyereségadó: 20% (Nyereségadó előleg havonta fizetendő, a végső nyereségadó elszámolása az adóbevallás elkészülte után történik, a tárgyévet követő év áprilisának 30. napjáig.)
 • Társasági adó: 12% (azonban ez az alacsonyabb kulcs csak a kisebb vállalkozásoknak kedvez, tekintettel arra, hogy ha az adóévben elért árbevétel a 400.000 EUR-t meghaladja, akkor magasabb, 18%-os adókulcs alkalmazandó.)
 • Osztalékadó: 12% (Évi 12.000 kuna kifizetés alatt, valamint, ha az osztalékot üzletrész növelésre fordítják, nem kell fizetni üzletrész/osztalékadót.)
 • Ingatlanvagyon átruházási adó: 5%
 • Nincs adó az üzleti rész átruházására és nincs örökösödési adó első rendű törvényes öröklés esetén
 • Nincs iparűzési és gépjármű adó

 

A társaságot a következő adók és járulékok terhelik

(a tevékenységtől függően nem minden járulékot kell fizetni):

 • turisztikai tagság, melyet az összbevételre fizetünk 0,2%-ban
 • erdők utáni járulék, melyet az összbevételre fizetünk 0,0265%-ban
 • kötelező kamarai tagsági díj havonta 50,00 HRK (kisvállalkozások részére)
 • kötelező kamarai járulék a tárgyévet megelőző év összbevételének 0,005%-a

A felsorolt járulékok havi előlegeinek összegét, az előző év ügyviteli eredményének elszámolása alapján, annak 1/12 részeként határozzák meg.

 

További információ:

 • Új vállalkozás esetén az Adóhivatal a Vállalkozó által kalkulált árbevétel alapján határozza meg a bevallási időszakokat.
 • A vállalkozás megalapítását követően határozatot kell hozni a pénztár maximumról, valamint el kell készíteni egy belső szabályzatot a számlázásról.
 • Az elszámolási időszakra az adófizető köteles megállapítani az ÁFA kötelezettségét és kimutatni az adóbevallásban.
 • Az adófizető az adóbevallását a székhely szerinti, területileg illetékes Adóhivatalban köteles leadni, előírás szerinti nyomtatványon, a tárgy időszakot követő hónap 20. napjáig.
 • Annak az adófizetőnek, akinek az elszámolási időszakban joga van az adóelőleg levonására, melynek összege nagyobb a tényleges adókötelezettségénél, jogosult a különbség visszaigénylésére.
 • Az adóhivatal a bejelentés napjától számítva 30 napon belül köteles visszafizetni ezt a különbséget, de ezt a határidőt az ÁFA ellenőrzés eltolhatja.