Adózás Gibraltáron

 • Home
 • Adózás Gibraltáron

Adózás Gibraltáron

Adófizetési kötelezettség terhel minden olyan személyt:

 • akinek Gibraltári tevékenységével kapcsolatban bevétele keletkezik;
 • aki Gibraltáron rezidens, és Gibraltáron kívüli tevékenységével kapcsolatban bevétele keletkezik.
 • Gibraltáron számos olyan adóösztönző rendelkezést vezettek be, amely – bizonyos feltételek teljesülése esetén – természetes személyek vonatkozásában csökkenti a fizetendő adó összegét.

 

Gibraltári adóilletőségűnek minősül az a természetes személy, aki – máshol bejegyzett címétől függetlenül – a vizsgált évben legalább 183 napot, vagy a vizsgált egymást követő 3 évén át átlagosan 300 napot tartózkodik Gibraltáron.

 

 • Magánszemélyekre és társaságokra vonatkozó adóév:

Az adóév tárgyév július 1. napjától a soron következő naptári év június 30. napjáig tart, amely periódusban az adó a tényleges adóköteles nyereség után fizetendő.

 

 • Személyi jövedelemadó:

Magánszemélyek esetében az adó mértéke 30%. Számszakilag a ténylegesen fizetendő adó összege az adóalap- és mértékmódosító tételek függvényében változhat.

 

 • Luxusadó (wealth tax): Gibraltáron nincs luxusadó.
 • Ingatlanadó: Gibraltáron nincs ingatlanadó.
 • Szerencsejáték (gaming) adó:

A szerencsejáték adó a szerencsejáték tevékenységből származó bevétel 1%-a. Az így fizetendő adó legalacsonyabb összege 85.000 £ legmagasabb összege pedig 425.000 £.

 • Tőkejövedelmek adózása: A kereskedelmi tevékenységekből (pl.: banki, és pénzkölcsönadási tevékenységből származó bevételek) származó bevételek kivételével, valamennyi tőkejövedelem, így a kamat és osztalék jellegű jövedelmek Gibraltáron adómentesek.
 • Forrásadó: Az osztalék, kamat, és jogdíj jellegű fizetések mentesek a forrásadó alól. Ezen főszabály alól kivételt képeznek az „Információ csere” részben felsorolt személyek. Kivételt képeznek az alvállalkozóknak folyósított kifizetések – abban az esetben, ha az átutalás tárgyát nem igazolják megfelelően –, így 25% forrásadó terheli a kifizetések azon részét, melyet nem építőanyag beszerzésére fordítottak.
 • Tőkére vonatkozó illetékek: A tőke első ízben történő befektetésekor, valamint az ezt követő tőkeemelések, tőkenövekedések alkalmával 10 £ fizetendő.
 • Egyéb illetékek: Illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet valamely gibraltári ingatlan, vagy gibraltári ingatlantulajdonnal rendelkező társaságban való részesedés elidegenítése. Gibraltári bankszámlákról mindenfajta felügyelet, és előzetes engedélyeztetés nélkül bármely harmadik országba lehet banki átutalásos tranzakciót indítani.

 

Információ csere

Gibraltár információ csere megállapodást kötött az EU-val, és az Egyesült Államokkal is, így az OECD az adózás átláthatósága tekintetében a megbízható, nem káros adórendszerű államok közé sorolta. Az Egyesült Államokkal fennálló egyezmény alapján a kölcsönösség jegyében Gibraltáron polgári, adó, és büntető ügyekben is hozzáférést biztosítottak a helyi bankszámlákhoz az Egyesült Államok hatóságainak.

Az EU esetében, amennyiben a kifizető ügynök (a kifizető ügynök általában a bankot, vagy más, befektetés után kamatfizetést biztosító szervezetet jelöl) – kamatfizetést eszközöl egy másik EU tagállamban vagy harmadik államban rezidens tényleges tulajdonos magánszemélynek a másik adóhatóságnak jelentendő minimális adatok a következők:

 • tényleges tulajdonos személyazonossága, és adóilletősége;
 • a kifizető ügynök neve, címe;
 • a tényleges tulajdonos bankszámlaszáma;
 • a kamatfizetésre vonatkozó adatok.

 

A gibraltári adóhatóság a fizetés adóévének lezárását követő 6 hónapon belül köteles a fenti adatokat átadni, és értesíteni a tényleges tulajdonos adóilletősége szerint illetékes adóhatóságot.

A társaság központi vezetésének és irányításának helye az Egyesült Királyság jogszabályai szerint az a hely, ahonnan a társaság ügyei feletti legfőbb vezetési és irányítási jogosítványokat gyakorolják. A legfőbb vezetési és irányítási jogosultság nem azonos a mindennapos üzletviteli ügyekben történő döntéshozatallal.

A gibraltári bejegyzésű társaságok a Gibraltáron realizált bevételeik után 10% társasági adót fizetnek, a Gibraltár határain kívüli tevékenységből származó bevételeik pedig mentesek a 10%-os társasági adó alól.

Az energia- és egyéb közműszolgáltató (víz, szennyvíz, gáz, távközlés) cégek a 10%-os adón felül, még további 10% adót kötelesek fizetni.

 

Vám szabályok

A Gibraltárra szállított importáruk után általánosan 0%, vagy 6%, vagy, 12% mértékű importvám fizetendő. Ezek közül bizonyos tételek vonatkozásában 6% helyett 3%, 12% helyett pedig 6% mértékű vám fizetendő.

 

Egyes konkrét esetekben a vám mértéke a következőképpen alakul:

 • Az importvám mértékét parfümök, szépségipari, ruházati termékek, lábbelik, és karórák vonatkozásában 6%-ról 3%-ra csökkentették.
 • Az importvám-fizetési kötelezettség alól mentesítették a PC-ket (ideértve a hozzá tartozó mozdítható eszközöket); a televíziókat; a számítógépi programokat; a Hi-fi berendezéseket és más audiovizuális eszközöket; CD és DVD-ket; a „bio üzemanyagokat”; az újrahasznosított anyagokból készül papír, és írószereket.
 • Az ékszerekre és a mobil telefonokra vonatkozó vámot 12%-ról 6%-ra csökkentették.
 • A cigarettára vonatkozó vámokat – a 200 db-os kartonok vonatkozásában kartononként – 1£ összeggel növelték.
 • A 18 méter fölötti hajók mentesek az importvám alól, azonban azon a hajók esetében, melyek nem érik el a 18 méter hosszúságot, 6% mértékű importvám fizetendő.
 • Helyi kereskedő által Gibraltárra szállított, hibrid gépkocsikra vonatkozó importvám mértéke 2%-ra csökkent. Amennyiben egy ilyen gépkocsi vevője Gibraltáron regisztráltatja a gépkocsit, a regisztrálást követően 500 £ pénzvisszafizetésben részesül.
 • Olyan gépkocsik, melyeket mozgáskorlátozott személyek részére alakítottak át nem képezik importvám tárgyát.