Adózás Bulgáriában

 • Home
 • Adózás Bulgáriában

Adózás Bulgáriában

Társasági adó: 10% (az átlagos társasági adó Európában 25%)

Személyi jövedelemadó:

Egykulcsos, 10%  (az átlagos személyi jövedelemadó Európában 40%), és sokféle kedvezmény létezik Bulgáriában, a következő tételek is levonhatók a bruttó jövedelemből:

 • európai uniós és svájci bankoktól kapott betéti kamatok,
 • mindenféle európai uniós és svájci kötvény (kormányzati, önkormányzati vagy vállalati) kamata
 • évente egy eladott lakóingatlanból származó jövedelem
 • két ingatlan eladásából származó jövedelem, ha ezeket több mint 5 éve birtokolták;
 • korlátlan számú mezőgazdasági ingatlan és erdő értékesítéséből származó jövedelem, ha ezeket több mint 5 éve birtokolták
 • az állam által fizetett támogatások gyermekek után
 • a Bulgáriában bolgár rezidensek számára nyújtott támogatások
 • a lottónyeremények
 • az állam által odaítélt – a kultúra területén nyújtott teljesítményért járó – díjak
 • az örökségként vagy ajándékba kapott eszközök értékesítéséből származó nyereség
 • a munkavállaló részére ingyenesen juttatott munkavédelmi ruhák és egyenruhák
 • munkahelyre szóló utazási költségek, amelyeket a munkáltató a munkavállalónak biztosít.

Osztalékfizetés:

5% (0% abban az esetben, ha ezt más, EU-ból származó jogi személynek fizetik).

Áfa:

Minden áfa-nyilvántartásba vett jogalanynak az összes termék és szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel 20%-át kell megfizetnie áfaként.

A vállalkozás köteles áfa körbe regisztrálni, ha a naptári évben forgalma meghaladja a 25,000 €-t (50,000 BGN), de bármikor önkéntesen is regisztrálhat.

Az áfa bevallásokat a következő hónap 14. napjáig kell benyújtani, és az összeget befizetni.

Bulgária az áfa-visszatérítési megállapodást kötött immár 10 EU-n kívül országgal is. Az adóveszteségek akár 5 évig is görgethetőek.

Bulgáriában többféle módon is adókedvezményt kaphatnak a cégek:

 • az engedélyezett ingatlan befektetési alapok teljes mértékben adómentesek.
 • akár 0% társasági adó, ha a gyáriparban új munkahelyeket teremtenek olyan régiókban, ahol a munkanélküliségi ráta több mint 35%-kal haladja meg az átlagot
 • csak 4 %-os társasági adó terheli azokat a farmereket, akik a megtermelt hasznot amortizálható eszközökbe fektetik, amelyek ingatlanok, személyes vagyontárgyak, materiális vagy immateriális eszközök lehetnek.
 • 0 % az adója azoknak az értékpapíroknak, amelyeket jegyeznek a szófiai tőzsdén.

A bolgár valuta (Leva) a közös európai pénznem (Euro) aránya több mint tíz éve nem változott.

Bulgária államháztartása többlettel rendelkezik, ellenőrzés alatt tartják az inflációt és az Európai Unió egyik legkevésbé eladósodottabb országa.

Könyvelés Bulgáriában:

Bulgária az Európai Unió által jóváhagyott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (International Financial Reporting Standards) és Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokat (ISA) alkalmazza. A szabványok a bankokra, a biztosításra, a szociális jólétre és a befektetési társaságokra, valamint az azonosítatlan vállalatokra is vonatkoznak.

Bulgáriában a vállalatoknak és az egyéni vállalkozóknak évente társasági adóval és személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallást kell benyújtaniuk, és minden naptári évben fizetniük kell az adókat. A munkaszerződések alapján dolgozó egyének számára a munkáltató köteles havonta fizetni a személyi jövedelemadót.

Társasági Adó:

Ez a naptári év üzleti tevékenységének nyereségén alapul, és azt a következő év március 31-ig be kell nyújtani és kifizetni.

Az adóköteles nyereség 10% -os átalányösszegű, a számításból kizártak bizonyos költségeket, beleértve az értékcsökkenési, szórakozási és utazási költségeket.

Ebben a számításban a befektetési és kamatbevételek, valamint az eszközök elidegenítéséből származó nyereségek szerepelnek.

 

Személyi Jövedelemadó és Társadalombiztosítás

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a bolgár állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

A személyi jövedelemadó a bruttó jövedelem 10%-a, a munkavállalói társadalombiztosítási járulékok levonása után.

Társadalombiztosítás: a munkavállaló 12,1%-ot, a munkáltató 17%-ot fizet.

 

Számviteli szabályozó testületek:

 • BULNAO
 • A Bolgár Köztársaság nemzetgyűlése
 • Pénzügyminisztérium

Kiadási kötelezettségek: 

 • A társaságoknak évente mérleget, eredménykimutatást és függeléket kell közzétenniük.

Szakmai Számviteli Szervezet:

 • Bulgária Hivatalos Könyvvizsgáló Intézete

Tanúsítás és könyvvizsgálat :

 • A számlák külső ellenőrzését a vállalat által választott hitelesített szakértők (könyvvizsgálók) testületére kell bízni.